Sportpaleisgroep krijgt gelijk over uitbating Koninklijk Circus: 'We blijven kandidaat'

© PhotoNews
| Schepen Khalid Zian, burgemeester Philippe Close en directeur Denis Gerardy in 2019, 1 jaar na de heropening van het Koninklijk Circus.

De Raad van State heeft de beslissing van de Stad Brussel om de uitbating van het Koninklijk Circus toe te kennen aan Brussels Expo vernietigd. “In de praktijk verandert er voorlopig niets omdat het stadsbestuur nu zelf de zaal uitbaat”, reageert de CEO van de Sportpaleisgroep, die samen met Botanique kandidaat was voor het beheer van het Koninklijk Circus. “Maar als er opnieuw een oproep komt, stellen wij ons natuurlijk nog eens kandidaat.” De Stad Brussel wil voorlopig niet reageren.

In 2015 al had de Brusselse gemeenteraad besloten om een einde te maken aan het concessie-akkoord met Botanique voor de uitbating van het Koninklijk Circus. Botanique had nog een contract tot 2027 en diende opnieuw een kandidatuur in voor de uitbating van het Koninklijk Circus, samen met de Antwerpse Sportpaleisgroep. In 2016 besliste de Stad Brussel, de eigenaar van het gebouw, om de uitbating toe te kennen aan de stadsvzw Brussels Expo.

Wat volgde was een juridische veldslag, waarbij het Hof van Beroep in 2017 al de onwettelijkheid van de overeenkomst vaststelde omdat de Stad bij de aanbesteding niet alle maatregelen had genomen om partijdigheid en belangenvermenging uit te sluiten. Op 7 juni van dit jaar heeft de Raad van State de beslissing om de concessie te te kennen aan Brussels Expo nu definitief vernietigd.

De Raad stelt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden bij de gunning van de overheidsopdracht. “Dat betekent vooral dat wat we destijds aan de kaak hebben gesteld ook een terechte bedenking was”, reageert CEO van de Sportpaleisgroep Jan Van Esbroeck. Het stadsbestuur werd belangenvermenging verweten, omdat onder meer huidig burgemeester Philippe Close nauw betrokken is bij Brussels Expo.

'Opnieuw kandidaat'

“Op het terrein verandert deze uitspraak voorlopig niets, want het is niet Brussels Expo dat het Koninklijk Circus nu uitbaat”, gaat Van Esbroeck verder. De Stad Brussel had de uitbating van het Koninklijk Circus intussen zelf overgenomen. Daarvoor werd Denis Gérardy aangesteld als directeur, die daarvoor actief was in zalen die worden uitgebaat door Brussels Expo.

Van Esbroeck: “De Stad is gemachtigd om een eigen gebouw te exploiteren, wat ze doet sinds de heropening van het Koninklijk Circus. De Stad zal nu moeten beslissen of ze dat blijft doen of een nieuwe procedure opstart voor de zoektocht naar een nieuwe exploitant. In dat laatste geval zal de Stad misschien lessen trekken uit de vorige keer.”

'Bekijken het'

Wat de Stad van plan is, is nog niet duidelijk. Burgemeester Philippe Close (PS) laat via zijn woordvoerder weten dat ze het dossier 'aan het bekijken zijn, maar nog geen commentaar kunnen geven.'

“Maar als de Stad Brussel opnieuw een oproep lanceert, stellen wij ons natuurlijk nog eens kandidaat”, zegt Van Esbroeck.

Zijn mening over de uitbating van concertzalen is de voorbije jaren niet veranderd. “Is het de taak van een overheid om een zaal uit te baten, die in een normale, commerciële omgeving alleen maar rendementsvol kan worden uitgebaat? Als er een nieuwe procedure komt, gaan wij dat met veel belangstelling volgen en hopen we dat de kandidaten beoordeeld worden op hun merites.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?