Muntpunt: Cijfertjes en wat voorafging

© Gertrude Van De Perre
© Gertrude Van De Perre
Muntpunt is opgericht om een dubbel probleem op te lossen: het gebrek aan prestige en ruimte van de Hoofdstedelijke Bibliotheek en de peperdure erfpacht die de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) niet bij machte was te betalen.

In 2002 sluit de VGC een erfpachtovereenkomst van 27 jaar met eigenaar Wereldhave voor het Monnaiehuis op het Muntplein. De Hoofdstedelijke bibliotheek (HOB) was daar toen al twintig jaar gehuisvest. De VGC wil er een communicatiehuis van maken, maar al snel blijkt de jaarlijkse erfpacht van 1,7 miljoen euro te hoog gegrepen. De VGC lonkt naar Vlaanderen om financieel bij te springen.

Toenmalig Vlaams minister Bert Anciaux (Spirit) en VGC-collegelid Pascal Smet (SP.A) beslissen in 2005 om de HOB en de Vlaamse vzw Onthaal en Promotie Brussel (OPB) te fuseren tot Vlaams Communicatiehuis. Dat zou onderdak krijgen in het te renoveren complex bestaande uit het Monnaiehuis, het Schildknaapgebouw dat eigendom is van de VGC, en een tussenliggend pand dat nog moet onteigend worden.

2 jaar vertraging
Vanaf 2008 neemt Vlaanderen de erfpacht volledig over. Die wordt voortaan betaald vanuit het Vlaams Brusselfonds. Dat fonds zal ook het grootste deel van de verbouwingen financieren. Aanvankelijk worden die geraamd op 15,7 miljoen euro, maar het zal uiteindelijk 22 miljoen euro worden, inclusief de inrichting. In mei 2009 wordt het Vlaams Communicatiehuis na een wedstrijd omgedoopt tot Muntpunt en in 2010 starten de werken. Oorspronkelijke deadline was 20-11-2011. Problemen met asbest, aannemers en stabiliteit maken dat die datum niet gehaald wordt.

Intussen is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) opgericht dat de fusie van OPB en HOB bekrachtigt. Het is een unieke constructie: zowel Vlaanderen als VGC zijn aandeelhouder. In 2011 wordt journalist Gui Polspoel aangeduid als voorzitter en Ann Van Driessche als directeur van Muntpunt.
Muntpunt krijgt 4,6 miljoen euro per jaar voor de werking. Daarvan komt 2,5 miljoen van Vlaanderen en 2 miljoen van de VGC. Die laatste zet ook nog eigen personeel in. Beiden overheden financieren voorts de exploitatiekost van het gebouw, geschat op een klein miljoen euro per jaar.

Opening Muntpunt

Muntpunt, de ambitieuze verblijfsbib aan het Muntplein, opent dit weekend de deuren. Wat het nieuwe huis voor u kan betekenen, hoeveel het kostte of hoe Muntpunt op nieuwe trends inspeelt, u leest het in dit dossier. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel
BRUZZ Magazine
deze week
 • Wat Brussel van Kopenhagen en Wenen leren kan
 • Big City: helpt zilverpapier om je appartement koel te houden?
 • In gesprek met rapper SPACEBABYMADCHA
 • Beestig Brussel: de kolibrievlinder overwintert vaker in Brussel
 • Hier vind je BRUZZ in de stad
 • Archief
deze maand
 • Interview - Tim Burton
 • Portret - Jan Wallyn
 • Victor Horta en de grammatica van de art nouveau
 • De ruimtereis van King Krule
 • BRUZZ in the city
 • Archief
Neem een abonnement