| Nupur Tron Chowdry, de huidige eigenares van het Hortamonument in de Lebeaustraat.

Nieuwe eigenaar laat Huis Frison van Horta restaureren

Jean-Marie Binst
© BRUZZ
02/02/2018

Jurist Georges Frison liet voor zichzelf een art-nouveauwoning bouwen aan de Lebeaustraat 37 in Brussel. Vorige zomer verkochten de eigenaars uit Nederland het pand aan de Indiase Nupur Tron Chowdhry. Zij wil het momument helemaal laten restaureren.

Met de afbraak van het Volkshuis om de hoek, is het huis Frison het laatste overgebleven huis van architect Victor Horta rond de Zavel. Het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) begon ruim tien jaar terug een voorstudie tot restauratie van het Huis Frison, in opdracht van de gewestelijke dienst Monumenten en Landschappen, met onder meer het wegschrapen van muurelementen om bij de oorspronkelijke beschildering en muurbezetting uit te komen.

Daarop kreeg de voormalige eigenaar van het Huis Frison een restauratievergunning in 2009, maar daar bleef het bij. Vanuit Nederland verkocht hij vorig jaar in juli het pand aan de Indiase Nupur Tron Chowdhry, afkomstig van een kapitaalkrachtige familie uit Delhi en Calcutta. Zij zag het pand in maart 2017 en was meteen ‘verkocht’ voor de stijl. Als vrouw van een Spaanse diplomaat - die toen in Brussel werkte en sinds september 2017 in Irak - trok Tron met haar driejarig dochtertje het art-nouveauhuis in, met de intentie om het pand zo goed en volledig mogelijk te restaureren. Horta-expert Barbara Van Der Wee architects staat haar bij.

"Het is vreemd dat zo'n architecturaal pareltje zo weinig zorg kreeg"

Nupur Tron Chowdhry, huidige eigenares Huis Frison

“Het is vreemd dat een dergelijk architecturaal pareltje zo weinig zorg kreeg,” zegt Tron. “Ik zie het als mijn kind. De stijl is erg vergelijkbaar met de klasse van mijn Indiase thuis. Daarom ook wil ik het volledig in zijn oorspronkelijke staat laten herstellen, al zal dat meer kosten dan de aankoopprijs. Een deel van het huis zet ik open voor exposities.

Ik neem alvast deel aan het BANAD-festival. De expo’s moeten de opvallende gelijkenis tussen Indische motieven en kleuren, en de art-nouveaustijl in de verf zetten. Maar hét grote project wordt de restauratie van heel het gebouw. Daarvoor moet de voorgevel (in 1955 deels uitgebroken voor een vitrine, red.) weer volgens de originele plannen worden hersteld.” Tron wijst naar het naoorlogse mastodontpand aan de overzijde: het Belgacomgebouw dat heel de helling van de Stro- tot Gerechtsstraat bezet. “Dat blok wordt afgebroken. Het is het ideale moment om inspraak te hebben, zodat het de hele Zavelwijk ten goede komt,” oordeelt Tron.

20180125 HORTA Frison BRUZZ ACTUA 1601

| Nupur Tron Chodhry, huidige eigenares Huis Frison.

De voorstudie tot restauratie houdt de restauratie in van de wintertuin, op basis van de ontdekte originele art-nouveaumotieven van Horta, de restauratie van een aantal plafonds en de reconstitutie van verdwenen elementen in de trapzaal. “Alles zal in fases gebeuren,” stelt Monumenten en Landschappen. “Mogelijk beginnen de werken met de wintertuin, met restauratie van de oorspronkelijke muurmotieven van Horta. Vervolgens zijn ook onderhoudswerken aan het dak nodig om waterinfiltraties te voorkomen. En hopelijk gaat de eigenaar voort met de voorgevel, het visitekaartje van het huis.”

“Verder wil de eigenaar de achtergevel aanpakken en wellicht ook een kleine wintertuin op het terras boven, al vraagt dat allemaal om specifieke vergunningen,” zegt Monumenten en Landschappen. “Zo ver staat het dossier nog niet. Ook voor inrichting van de kelder of benedenverdieping tot expositieruimte met keuken of sanitair zijn stedenbouwkundige vergunningen nodig.”

Koken kost geld, zeker voor een beschermd pand. Maar de eigenaar kan aanspraak maken op restauratietoelagen van het gewest. “De meeste restauratiewerken binnenshuis op de verdiepingen kunnen voor veertig procent gesubsidieerd worden,” vertelt de bevoegde dienst. “Elementen die een reconstructie naar de originele toestand inhouden, zoals het verdwenen stuk voorgevel, worden doorgaans voor tachtig procent betoelaagd. In de toelage zitten btw, honoraria van de architect en veiligheidscoördinator.”Tron moet alle aanvragen nog doen, maar met werken die onder de restauratievergunning van 2009 vallen, kan begonnen worden. “Normaal, in augustus,” droomt Tron.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , culture , Huis Frison , art nouveau , erfgoed

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni