20180508 OPINIE Wazez BRUZZ ACTUA 1616

| De Waze-app stuurt chauffeurs door woonwijken, die slachtoffer worden van sluipverkeer.

Debat

Sluipverkeerapps: 'Gebruik camera's tegen sluipverkeer'

Kris Hendrickx
© BRUZZ
17/05/2018

Sluipverkeer is al jaren een probleem in Brusselse woonwijken. Met de nakende sluiting van de Leopold II-­tunnel zal dat alleen maar erger worden. Mobiliteitsexperts Erik Caelen en Johan De Mol stellen voor om sluipverkeer te verbieden en ANPR-­camera’s in te zetten voor de controle.

Opinie Johan De Mol BRUZZ ACTUA 1616

| Johan De Mol, mobiliteitsexpert UGent

Woont u in een residentiële straat dicht bij een grote verkeersas? Dan is de kans groot dat die straat regelmatig wordt gebruikt voor sluipverkeer: auto’s die vaak bumper aan bumper voorbijrijden, -kruipen of gewoon wat staan te dampen voor de voordeur.

Het fenomeen bestaat al decennia in het gewest, maar samen met de toenemende autodruk kwamen er de voorbije jaren ook sluipchauffeurs bij. Zodra ergens een grote verkeersas wordt afgesloten – zoals straks de Leopold II-tunnel – leidt dat tot een acute toename van het aantal auto’s in de omliggende straten.

Onlangs kwam daar nog een andere factor bij. Apps als Waze sturen bestuurders vaak kriskras door woonwijken die traditionele gps-aanbieders of Google Maps proberen te vermijden.

Verkeersdeskundige Erik Caelen stelt daarom voor om sluipverkeer te verbieden en ANPR-camera’s (automatic number plate recognition, camera’s met nummerplaatherkenning) te gebruiken om dat verbod te handhaven. Als secretaris van de raadgevende commissie voor het wegverkeer bij Brulocalis - de federatie van Stad en Gemeenten in het gewest - kent Caelen de Brusselse situatie goed.

“Verkeer is als water,” zegt Caelen. “Zodra er een opstopping is, zoekt het gewoon een andere weg. Vandaag proberen gemeenten dat probleem op te lossen via een systeem van eenrichtingsstraten die terug naar de hoofdas leiden, bijvoorbeeld in de Vijfhoek. Maar ook dat heeft zijn beperkingen.”

"Verkeer is als water. Zodra er een opstopping is, zoekt het gewoon een andere weg"

Erik Caelen, verkeersdeskundige Brulocalis

Opinie Eric Caelen Brulocalis BRUZZ ACTUA 1616

Verbod

Een verbod op sluipverkeer biedt een uitweg, vindt Caelen. “Het gewest kan in overleg met de gemeenten woonzones gewoonweg verbieden voor doorgaand verkeer. De ANPR-camera’s kunnen een onderscheid maken tussen lokaal en doorgaand verkeer doordat ze eenzelfde voertuig op verschillende plekken waarnemen. Op die manier kunnen de camera’s overtredingen vaststellen.”

In theorie kon de overheid die maatregel al eerder nemen, maar zonder de camera’s zou de controle op de naleving ervan onbegonnen werk zijn. De politie kan nu eenmaal moeilijk in elke woonwijk een half dozijn agenten plaatsen. De nieuwe ANPR-technologie maakt dat controlewerk echter veel eenvoudiger.

Zijn Gentse collega-expert Johan De Mol (UGent) zit op dezelfde golflengte. “Die camera’s kunnen meteen ook op andere factoren filteren. Je kan bepaalde routes bijvoorbeeld blokkeren voor een bepaald voertuigtype zoals vrachtwagens. En je kan ook bepalen dat een straat maar op sommige uren gebruikt kan worden door doorgaand verkeer.”

Tegen eind 2018 zal het gewest 170 dergelijke camera’s plaatsen, onder meer aan de gewestgrens. Om sluipverkeer doeltreffend aan te pakken, moeten er dan nog meer camera’s bijkomen, verspreid over het grondgebied. Een verbod op sluipverkeer zou de totale wegcapaciteit voor doorgaand verkeer een stuk kleiner maken.

Caelen benadrukt dan ook dat zo’n maatregel moet samengaan met de ontwikkeling van vervoersalternatieven. “Het openbaar vervoer is nu al verzadigd op een aantal assen, zoals op bus 71 langs de Elsensesteenweg. En een echt alternatief ontwikkelen duurt jaren.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Debat, Mobiliteit, sluipverkeer, waze, Erik Caelen, Johan De Mol, mobiliteitsexpert

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni