Archiefbeeld. Zicht op Brussel vanuit hotel The Hoxton in Sint-Joost. De hotelsector zag zijn activiteit met 50 procent toenemen in vergelijking met eerste jaarhelft van 2022.

Brusselse economische activiteit weer op niveau van voor Oekraïnecrisis

© Belga
14/12/2023

De verdere daling van de inflatie in de eerste jaarhelft van 2023 herstelt het vertrouwen van consumenten en ondernemers en ook de productie van Brusselse bedrijven trekt aan. Zo blijkt uit de 39ste editie van de Conjunctuurbarometer van het Brussels Gewest van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

Door de indexering van de lonen en daling van de inflatie herstelt de koopkracht en het consumentenvertrouwen in het Brussels Gewest. De productie van Brusselse niet-financiële ondernemingen groeit tot net boven het niveau van voor de Oekraïnecrisis. Op het einde van de eerste jaarhelft ligt de productie ongeveer 0,6 procent hoger op jaarbasis. Na COVID-19 lijkt het erop dat de Brusselse ondernemingen het productieverlies door de Oekraïnecrisis hebben goedgemaakt.

Het BISA stelt vast dat de investeringen door Brusselse ondernemingen gedurende de eerste jaarhelft met 23,3 procent op jaarbasis groeiden. In het jaarbegin braken de bedrijfsinvesteringen door het pre-COVID-niveau. Dat deze groei over meerdere sectoren plaatsheeft, met de bouwsector en hotelsector als uitschieters, is voor het BISA hoopgevend.

Hotelsector groeit fors tegenover 2022

De sector van de Persoonlijke diensten (sport, recreatie, horeca) groeide op jaarbasis met 10 procent. Vooral de restaurant- en hotelsector zagen hun activiteit sterk toenemen in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2022 met een groei van respectievelijk 15 procent en 50 procent.

De Productiediensten (Post- en koeriersactiviteiten; activiteiten van adviesbureaus) stabiliseren op jaarbasis met uitzondering van de programmeeractiviteiten die een groei van 22 procent kenden.

Bouw heeft het moeilijk

De bouw- en vele bedrijfstakken binnen de nijverheid blijven het moeilijk hebben. Op jaarbasis kromp de bouwsector met 6 procent, de chemie met 20 procent, de farmacie met 7 procent en de voedingssector met 6 procent.

Tijdens dit economisch herstel is de groei van de Brusselse loontrekkende tewerkstelling positief gebleven. Naar het einde van het semester vertraagt deze echter. Aan het einde van het voorjaar daalde de activiteit in de uitzendsector, en werden bedrijven meer voorzichtig met het aanwerven van personeel. De werkloosheid blijft stijgen, voornamelijk binnen de groep van de min-25-jarigen.

Rente blijft hoog

BISA ziet de Brusselse marktsector aan het einde van de eerste jaarhelft van 2023 opnieuw zijn niveau van voor de Oekraïnecrisis bereiken. Toch zijn er uitdagingen in de toekomst. Hoewel de inflatie daalt, zullen de rentevoeten nog een tijd hoog blijven, wat lenen duurder maakt en de activiteit in rentegevoelige sectoren (bijvoorbeeld de bouw) verder kan afremmen, waarschuwt het instituut.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni