20180615 Geld spaargeld euro bankbiljet portefeuille economie cash

Brusselse gemeenten voor het eerst met begroting in evenwicht

EDB
© BRUZZ
26/06/2018

Voor het eerst sinds de start van de bestuursperiode vertonen alle Brusselse gemeenten een begroting in evenwicht. Niettemin zijn de uitgaven ten voordele van het OCMW en de politie de laatste jaren sterk toegenomen.

Voor de duidelijkheid: de begroting is in evenwicht als je de voorbije zes jaar samenneemt. Zo blijkt uit het Belfius-rapport ‘Lokale financiën 2018’. “Een opmerkelijke vooruitgang,” zegt Anne-Leen Erauw, analyst bij Belfius, aan BRUZZ.

De evenwichtige begroting kan volgens Erauw hoofdzakelijk toegeschreven worden aan het financieel herstel van bepaalde gemeenten die aan een beheersplan onderworpen werden, of de aanslagvoet van de onroerende voorheffing verhoogden. Ook konden sommige gemeenten profiteren van de gevolgen van de herfinanciering van het Gemeentefonds.

“Dat leidde ertoe dat de ontvangsten (+3,2 procentpunt per jaar) sneller stegen dan de exploitatie-uitgaven (+2,7 procentpunt per jaar),” aldus Erauw. Die uitgaven hebben vooral betrekking op kosten in verband met personeel en werking.

OCMW’s en politie kosten meer

Binnen die uitgaven zijn het vooral de OCMW’s die steeds meer geld nodig blijken te hebben. Als gevolg van de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen en de steun aan vluchtelingen, namen de Brusselse uitgaven ten voordele van het OCMW toe met gemiddeld 3,8 procent per jaar. Dat is sneller dan de globale uitgaven, maar wel vergelijkbaar met de stijging in andere grote steden zoals Antwerpen, Gent, Charleroi of Luik. Daar nam de gemeentetoelage aan het OCMW het voorbije jaar met gemiddeld 3,4 procent toe.

Brussel telt daarentegen wel meer leefloners. Waar Vlaanderen per 1.000 inwoners ongeveer 5,6 leefloners telt, zijn dat er voor Wallonië 18,1 en voor Brussel 31,8.

Ook in het veiligheidsbeleid pompte Brussel, net als andere grote steden, heel wat geld. Zo besteden de Brusselse gemeenten vandaag gemiddeld een dotatie van 15,7 procent van hun totale uitgaven aan hun politiezone. Dat komt overeen met ongeveer 306 euro per Brusselse inwoner tegenover respectievelijk slechts 11,2 procent (of 153 euro per inwoner) en 9,5 procent (of 135 euro per inwoner) voor de Vlaamse en de Waalse gemeenten.

Uitdagingen

Ondanks een begroting in evenwicht, wijst het rapport op de grote financiële uitdagingen waarmee de Brusselse gemeenten in de volgende bestuursperiode te maken zullen krijgen.

“Meer dan voor Vlaanderen waar vergrijzing en een daling van het aantal inkomsten uit de personenbelasting een rol zullen spelen, zal het voor Brussel belangrijk zijn om een manier te vinden waarop met de demografische expansie kan worden omgegaan,” legt Erauw uit. “Die oefent immers druk uit op de sociale cohesie en dat zal zich uiteindelijk ook financieel laten voelen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , Politiek , begroting , Belfius , OCMW , politie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni