Brusselse regering ondersteunt evenementensector met garantiefonds

© Belgaimage
| Barbara Trachte (Ecolo), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

De Brusselse regering wil de oprichting van een garantiefonds voor de evenementensector mogelijk maken, naar aanleiding van de coronacrisis. Organisatoren van evenementen kunnen zo op een dekking rekenen tegen financieel verlies door annulering, uitstel of capaciteitsbeperking vanwege gezondheidsredenen. Voor het garantiefonds is een budget van 12,5 miljoen euro voorzien.

De Brusselse regering heeft op voorstel van staatssecretaris Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) het ontwerp van besluit goedgekeurd in eerste lezing.

De evenementensector blijft hard getroffen door de coronacrisis. "Tijdens verschillende besprekingen met vertegenwoordigers van de sector werden een aantal belemmeringen voor een optimale herstart van de evenementen vastgesteld," stelt Nicolas Roelens, woordvoerder van Barbara Trachte, in een persbericht. "Zo is er bijvoorbeeld de angst voor financiële verliezen als gevolg van de annulering van een evenement of het feit dat geen enkele verzekeraar de risico’s die aan Covid-19 verbonden zijn dekt."

"De oprichting van dit garantiefonds is dus noodzakelijk voor de betrokken sectoren om een zo vlot mogelijk herstel te bevorderen."

Concreet zal het garantiefonds toegankelijk zijn voor elke Brusselse onderneming die een evenement organiseert op Brussels grondgebied. Het evenement moet tijdelijk van aard zijn, toegankelijk zijn voor het publiek mits betaling en verband houden met kunst, amusement of vrije tijd (met inbegrip van beurzen en congressen).

Tot 150.000 euro per evenement

Voor geannuleerde evenementen zal het fonds niet-terugvorderbare en niet-annuleerbare uitgaven dekken tot een maximum van dertig procent van het totale budget van het evenement. Kosten gelinkt aan uitgestelde evenementen zullen voor negentig procent gedekt worden en wat evenementen met een gedwongen capaciteitsbeperking betreft zal het fonds honderd procent van de terugbetalingen van tickets in verband met die beperking dekken.

Voor elk van deze situaties zal het maximumbedrag van de garantie 150.000 euro bedragen, met een maximum van 750.000 euro per onderneming indien meerdere evenementen van dezelfde onderneming door het garantiefonds moeten worden gedekt.

Kandidaatstellingsdossiers zullen vanaf 3 januari 2022 kunnen worden ingediend bij de nv ST’ART, waaraan het Brussels Gewest het beheer van het garantiefonds heeft toevertrouwd.

Barbara Trachte: “Ondernemingen in de culturele en evenementensector keken erg uit naar de oprichting van dit garantiefonds. Het is een belangrijke maatregel die hen in staat moet stellen om, ondanks de onzekerheden, met een gerust gemoed herop te starten. Na vele moeilijke maanden is het de hoogste tijd om positiever naar de toekomst te kijken van een sector die zo belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van ons Gewest.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?