Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

| Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

De Brusselse regering heeft een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat de toegang tot werk moet vereenvoudigen. Dat heeft staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) woensdag bekendgemaakt.

De hervorming moet de oprichting van ondernemingen vergemakkelijken, het ondernemerschap als middel voor emancipatie en integratie versterken, betere voorwaarden scheppen voor kandidaat-ondernemers in Brussel en de positie van het Gewest als ondernemershub sterker maken.

De hervorming bestaat uit drie luiken: vooreerst de afschaffing van de basiskennis bedrijfsbeheer, die momenteel de toegang tot het zelfstandigenstatuut voor Brusselaars bepaalt.

Dan is er nog de afschaffing van de professionele competenties voor vijf beroepen waarvoor die in Vlaanderen en Wallonië al werden afgeschaft (pedicure, massage, tandtechnicus, slagergroothandelaar en droogkuiser-verver); en de vereenvoudiging van de regels voor de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten.

De inwerkingtreding van deze maatregelen is gepland voor begin volgend jaar.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni