Sven Gatz (Open VLD), minister van Begroting in de Brusselse regering.

| Sven Gatz (Open VLD), minister van Begroting in de Brusselse regering.

Minister Gatz neemt toch maatregelen na kritiek Rekenhof

© Belga
11/11/2021

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) heeft woensdag een aantal maatregelen aangekondigd om tegemoet te komen aan de kritiek van het Rekenhof de algemene rekening van 2020. Hij zet onder meer in op het automatiseren van de informatiestromen, een betere dialoog met het Rekenhof en sterkere controleprocedures.

Het Rekenhof onthield zich vorige week van een oordeel over de algemene rekening 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanwege "onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen die werden geboekt". Een jaar eerder had de algemene rekening 2019 een afkeurend oordeel ontvangen van de onafhankelijke instelling die de openbare financiën controleert.

"De regering wenst te benadrukken dat haar rekeningen correct en betrouwbaar zijn, maar neemt de kritiek van het Rekenhof zeer ernstig. Dit rapport moet er ons absoluut toe aanzetten de kwaliteit van onze boekhoudkundige rapportage te verbeteren", reageerde Gatz in het Brusselse parlement op vragen van Emmanuel De Bock (Défi), Dominiek Lootens (Vlaams Belang) en Mathias Vanden Borre (N-VA). Een task force binnen de gewestelijke administratie moet de opvolging verzekeren.

IT en betere samenwerking met Rekenhof

Op een spoedoverleg tussen het kabinet van Gatz en de bevoegde Brusselse administraties werd alvast een aanpak op korte termijn overeengekomen. Volgens de minister zullen de sinds dit jaar operationele investeringen in IT een antwoord moeten kunnen bieden voor het grootste deel van de opmerkingen van het Rekenhof over de betrouwbaarheid van de fiscale gegevens en de tijdige interne uitwisseling van gegevens binnen de administratie.

De gewestelijke administratie zal voorts investeren in een grondigere double check van boekhoudkundige gegevens tussen de verschillende ambtenaren en diensten. De regering van haar kant neemt zich voor om via een aanpassing van de betrokken ordonnatie de kwaliteit van het opvolgingstraject van de begroting te vergroten. Ook wil ze de externe administraties meer responsabiliseren. Tenslotte wenst Gatz intensiever en regelmatiger overleg met het Rekenhof.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni