Nieuw beheerscontract tussen Brusselse regering en Citydev

© PhotoNews
| CityDev cityfab.

De Brusselse regering en Citydev hebben donderdag een nieuw beheerscontract ondertekend. Daarin wordt het kader van de traditionele opdrachten van het gewestelijke ontwikkelingsvehikel vastgelegd en de prioriteiten voor de komende vijf jaar bepaald.

Citydev krijgt de opdracht ruimte ter beschikking te stellen van productiebedrijven, en dan vooral van kmo's, om de economische ontwikkeling van het gewest te bevorderen. Tegen het einde van de overeenkomst (2026) zullen er tien actieve parken voor kmo's, zko's en mgo's zijn en zal de ontwikkeling van nog eens drie parken zijn opgestart.

Daarnaast verbindt citydev.brussels zich ertoe om tijdens de looptijd van de beheersovereenkomst minstens vijf proefprojecten te ontwikkelen. Die moeten ertoe gericht zijn de ambachten te verspreiden over de stad, de steunmaatregelen voor de tewerkstelling uit te breiden, opkomende bedrijfstakken of kleinere schakels te ondersteunen - bijvoorbeeld een logistieke hub, waarbij er voor de laatste kilometer wordt overgeschakeld op zachte mobiliteit - het sleutel-op-de-deurconcept te testen voor productieruimten, en de ontwikkeling van de productie op middelgrote schaal of op mesoniveau in Brussel te ondersteunen.

Betaalbare woningen en stadsvernieuwing

Op het vlak van stadsvernieuwing streeft citydev.brussels ernaar betaalbare, kwaliteitsvolle koopwoningen aan te bieden. Tegen 2026 moeten minstens 1.000 openbare woningen, hoofdzakelijk koopwoningen, op de markt komen. Citydev.brussels streeft er daarbij naar om 200 nul-energiewoningen te bouwen en minstens 20% van de woningen via een erfpachtrecht te ontwikkelen.

Op het vlak van stadsvernieuwing zullen er minstens vier proefprojecten uitgevoerd worden, die erop gericht zijn een concrete invulling te geven aan de doelstelling om de huisvesting te diversifiëren en in te spelen op de uitdagingen in verband met de klimaattransitie. Zo is het onder meer de bedoeling om een eerste groot wooncomplex in hout te bouwen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?