Overal wint de bedrijfswagen aan populariteit, behalve in Brussel

NL
© Belga
07/09/2022
Updated: 07/09/2022 09.08u

Sinds het begin van 2019 is het aantal Belgische werknemers met een bedrijfswagen met 7 procent gestegen. Terwijl Vlaanderen en Wallonië vaker een bedrijfswagen aanbieden, is het aandeel in Brussel met 10,5 procent gedaald. Dat blijkt woensdag uit cijfers van hr-dienstverlener Securex. De daling zou met de Brusselse mobiliteit te maken hebben.

Vooral bedienden rijden met een bedrijfswagen, blijkt uit het onderzoek. In Brussel heeft 22,4 procent van de vaste werknemers een bedrijfswagen: dat zijn er 10,5 procent minder dan in 2019. In Vlaanderen nam het aantal werknemers met een bedrijfswagen sinds begin 2019 met 10,7 procent toe tot 27,3 procent medio 2022. In Wallonië was die stijging met 10,9 procent nog sterker, al rijden daar - met 20,4 procent van de werknemers met een contract van onbepaalde duur - verhoudingsgewijs minder werknemers met een bedrijfswagen.

Aan het begin van 2019 lagen het aandeel van werknemers met een bedrijfswagen in Vlaanderen en in Brussel met respectievelijk 24,6 procent en 25 procent nog dichter bij elkaar. Sinds het derde kwartaal van 2019 rijden verhoudingsgewijs meer werknemers in Vlaanderen met een bedrijfswagen. Het aandeel werknemers met een bedrijfswagen in Wallonië is, ondanks de stijging sinds begin 2019, altijd op een lager niveau gebleven.

Volgens Heidi Verlinden van Securex zou de dalende populariteit in Brussel het gevolg zijn van “alternatieve vervoersmiddelen en deelmobiliteit”, maar ook van “dichtslibbende verkeersaders en autowerende circulatieplannen”. De opmars in Vlaanderen en Wallonië verklaart Verlinden door de zogenaamde “war for talent”: bedrijfswagens zouden sneller in de strijd gegooid worden bij aanwervingen en loopbaangesprekken. Bedrijfswagens zouden sollicitanten bovendien kunnen overtuigen langere woon-werktrajecten af te leggen.

Heidi Verlinden over het aantal bedrijswagens in Brussel.

Meer elektrische en hybride bedrijfswagens

Het aandeel van bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor is sinds begin 2019 met 9 procent gedaald tot 89,1 procent medio 2022. De daling was met 11,7 procent het sterkst in Brussel. 2,5 procent van de bedrijfswagens in België is intussen elektrisch, in Brussel is dat 3,8 procent. Het aandeel van hybride bedrijfswagens is gestegen tot 8,4 procent. Securex verwacht dat de elektrische bedrijfswagen volgend jaar zal doorbreken. Vanaf 2026 wordt het aanbieden van een elektrische bedrijfswagen fiscaal voordeliger voor de werkgever.

Voor het onderzoek raadpleegde Securex een representatieve steekproef van bijna 10.000 bedrijven en bijna 40.000 werknemers uit de Belgische privésector. Werknemers met een contract van bepaalde duur werden uitgesloten: zij maken slechts 0,4 procent uit van het bedrijfswagenpark uit.

Week van de Mobiliteit 2022

In het mobiliteitsdebat gaat de discussie vandaag vooral over het schrappen van rijstroken en parkeerplaatsen. Hoe overstijgen we dat en werken we aan de mobiliteit van de toekomst?

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni