13 juli 2022: Actiris, de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

| Actiris, de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Werkloosheidscijfers Brussel laagste in 20 jaar

MW
© BRUZZ
06/01/2023

Het aantal werkzoekenden in Brussel bereikte in 2022 het laagste niveau sinds 2003. Dat blijkt uit cijfers van dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris. Kanttekening bij dat goede nieuws is de geleidelijke achteruitgang van de cijfers sinds september, als gevolg van de energiecrisis. Vooral bij jongeren stijgt de werkloosheid weer.

De werkloosheidsgraad wordt berekend op basis van de beroepsbevolking. Dat zijn de mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Binnen die groep ogen de werkloosheidscijfers voor het jaar 2022 als geheel in Brussel positief.

Het gewest telde gemiddeld 86.250 personen zonder werk, wat 2,9 procent lager is dan in 2021 en 2 procent lager ten opzichte van 2019, in pre-coronatijden. Dat zijn de beste cijfers in 20 jaar. Het is van 2003 geleden dat er op jaarbasis zo weinig werkzoekenden waren in het Brusselse gewest.

20230106_Actiris evolutie niet-werkende werkzoekenden brussel 2022

| De evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden volgens Actiris.

Die daling van de werkloosheidscijfers was echter vooral merkbaar in de eerste helft van 2022, toen de cijfers met 4,9 procent naar omlaag gingen. In de tweede helft van 2022 lag het aantal werklozen alweer dichter bij de cijfers van 2021. Toen waren er nog maar 0,7 procent minder werklozen dan in dezelfde periode het jaar voordien.

Volgens het meest recente cijfer, uit december 2022, klokt Brussel als gewest af op 87.075 werkzoekenden. Dat zijn 220 mensen minder dan in december 2021, een daling van 0,3 procent.

Werkloosheidscijfers stijgen weer sinds laatste kwartaal

De werkloosheidscijfers stijgen dus opnieuw. Dat wijt Actiris aan de verslechtering van de economische situatie, die heeft geleid tot een daling van de vraag naar arbeid. Nog van invloed op de cijfers was het hoge aantal inschrijvingen door Oekraïeners.

“Door de cijfers te simuleren zonder de Oekraïense geregistreerden, zouden wij een daling van de werkloosheidscijfers van -3,7 procent (in plaats van -2,9 procent) hebben geregistreerd,” laat Actiris weten.

Jongerenwerkloosheid daalt eerst, maar stijgt alweer

Tot slot schreven ook meer jongeren zich in. Het gaat dan vooral om jongeren die hun diploma moesten halen in 2020 of 2021, maar dat door de gezondheidscrisis nog even uitstelden en zich dus pas in de afgelopen zomer voor het eerst bij Actiris aanmeldden.

Bij de jongeren onder de 25 jaar evolueren de werkloosheidscijfers overigens minder goed. Globaal daalt het aantal werkzoekenden in die groep met 1,9 procent, maar de cijfers aan het einde van het jaar contrasteren fel met die aan het begin van 2022. In januari 2022 noteerde Actiris nog een daling van 7,8 procent tegenover dezelfde maand in 2021, terwijl het op het eind van het jaar, in december 2022, een stijging van 5,9 procent moest vaststellen in vergelijking met een jaar eerder.

Aantal vacatures daalt opnieuw

Eenzelfde trend is te zien bij het aantal vacatures. Gedurende 2022 ontving Actiris rechtstreeks 83.656 vacatures. Op jaarbasis is dat een stijging van 38,9 procent ten opzichte van 2021, maar in het laatste kwartaal van het jaar is het aantal vacatures opnieuw gedaald. Actiris ontving in die periode 11,9 procent minder vacatures tegenover het laatste kwartaal van 2021. Voor de maand december 2022 wijzen de cijfers zelfs op een daling met 20,2 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

“Deze daling is zeer zeker te verklaren door de samentrekking van de activiteiten als gevolg van de verslechtering van de economische situatie en de daling van het vertrouwen van bedrijven,” analyseert men bij Actiris.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni