20210331 1747 vaccins Centrim

| Niet iedereen raat zonder moeite tot aan het vaccinatiecentrum. Met thuisvaccinatie door mobiele teams wil de GGC ervoor zorgen dat ook deze mensen niet uit de boot vallen.

Mobiele teams moeten vanaf 19 april voor thuisvaccinatie zorgen

GR
© BRUZZ
14/04/2021

Vanaf 19 april zullen mobiele teams aan huis vaccineren tegen het coronavirus in Brussel. Daarmee wil de GGC dak- en thuislozen inenten, maar ook mensen die moeilijk tot aan het vaccinatiecentrum geraken. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen zich sinds 13 april inschrijven voor thuisvaccinatie via hun huisarts. Wie geen huisarts heeft, kan terecht op het nummer 1710.

Personen met een beperkte mobiliteit of mensen die zich mits begeleiding naar een vaccinatiecentrum kunnen begeven, komen niet in aanmerking voor vaccinatie door een mobiel team. Het gaat specifiek om mensen die al lang bedlegerig zijn, mensen met een ernstige fysieke handicap of ernstige psychiatrische problemen of mensen die zich omwille van een andere fysieke of mentale toestand niet via de gebruikelijke weg kunnen aanbieden voor vaccinatie.

Mensen die wel in aanmerking komen, moeten voor een afspraak contact opnemen met hun huisarts. Wie geen huisarts heeft, kan het nummer 1710 bellen. De eerste thuisvaccinaties zullen plaatsvinden vanaf 19 april. Dat moet toelaten om een zo groot mogelijke vaccinatiedekking te verkrijgen. De mobiele teams spelen ook een belangrijke rol in het coronavrij houden van rust- en verzorgingstehuizen. Voor hen gaan de inschrijvingen van start op 26 april. De eerste vaccins moeten dan volgen vanaf 3 mei.

Wie naar vaccinatiecentrum kan, moet ook gaan

Wie zich onder begeleiding naar een vaccinatiecentrum kan begeven, komt niet in aanmerking voor vaccinatie door een mobiel team. De vaccinatiecentra hechten veel belang aan toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit en personen met een handicap. Ter plaatse zijn er stewards voorzien om niet-begeleide personen met een beperkte mobiliteit te helpen en te begeleiden.

In dat opzicht werden er ook verschillende vervoersoplossingen uitgewerkt. Zo stelt de MIVB zijn net gratis ter beschikking voor de heen- en terugreis naar een Brussels vaccinatiecentrum, is ook een rit met de Taxibus kosteloos en worden er op lokaal initiatief verschillende vervoerswijzen aangeboden door de gemeenten en ziekenfondsen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni