Frank Vandenbroucke (Vooruit), vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

| Frank Vandenbroucke (Vooruit), vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Vandenbroucke verplicht vaccinatie in de zorg vanaf 1 juli

© Belga
05/02/2022

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stelt voor dat zorgpersoneel vanaf 1 juli effectief moet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus om het beroep nog te kunnen uitoefenen. De overgangsperiode, waarbij er een testverplichting is voor wie niet gevaccineerd is, zou ingaan op 1 april, al wil de minister nog ruimte laten om met die data te schuiven.

De regering-De Croo bereikte in november een akkoord over de verplichte vaccinatie in de zorgsector. Vanaf 1 januari zou het zorgpersoneel drie maanden de tijd krijgen om zich te laten vaccineren. Vanaf 1 april zou wie een vaccin weigert ontslagen of voor zes maanden geschorst worden. De deadline van 1 januari is intussen al even gepasseerd.

Effectieve verplichting vanaf 1 juli

Minister Vandenbroucke heeft vrijdag zijn collega's in het kernkabinet een voorstel voorgelegd dat de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel verankert in de wetgeving, maar tegelijkertijd toelaat om deze verplichting op het juiste moment te organiseren. Concreet verschuift de datum voor de start van de overgangsperiode naar 1 april en geldt de effectieve verplichting vanaf 1 juli.

Maar deze beide data kunnen gewijzigd worden, legt het kabinet-Vandenbroucke uit. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op basis van de eventuele ontwikkeling van nieuwe vaccins, of de inschatting van risico's die ons zorgsysteem in de toekomst zou kunnen lopen door de mogelijke komst van nieuwe varianten, met de opkomst van nieuwe golven van besmettingen en hospitalisaties, en dus opnieuw een belangrijke impact op het zorgsysteem. De data aanpassen zou kunnen via een KB dat in de ministerraad wordt overlegd.

Een 'evidente plicht'

Het blijft voor minister Vandenbroucke essentieel, maar ook een "evidente plicht", dat mensen die in de zorg werken, zich allemaal laten vaccineren. Dat moet het risico op besmetting van hun patiënten verminderen, net als het risico dat ze zelf besmet worden en uitvallen wegens ziekte. "We willen dat patiënten en inwoners zich zo veilig mogelijk voelen tijdens hun verblijf in een ziekenhuis en een rustoord. En we willen dat zoveel mogelijk handen beschikbaar blijven om patiënten en inwoners te verzorgen", luidt het.

De minister merkt daarbij op dat de verplichte vaccinatie moet worden hardgemaakt op het juiste moment. "We zullen de vijfde golf niet 'platslaan' door nu het zorgpersoneel allemaal te vaccineren, de overgrote meerderheid is overigens gevaccineerd. Maar het blijft wel nuttig dat iedereen zich laat vaccineren, want dat draagt bij tot immuniteit."

Het voorstel wordt volgende week op punt gesteld in een werkgroep. Vandenbroucke gaat er van uit dat het snel zijn weg vindt naar het parlement.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni