| Een woonzorgcentrum in Ukkel.

Vijf brusselse buurten krijgen steun voor betere toegang tot zorg

SD
03/02/2022

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft samen met de Vlaamse Gemeenschap de eerste vijf projecten geselecteerd voor de uitbouw van ‘zorgzame buurten’ in Brussel, buurten die vereenzaming moeten tegengaan en gebrekkige toegang tot zorg moet aanpakken.

Het gaat om de projecten in Molenbeek, Anderlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en Neder-Over-Heembeek waarbij zorgorganisaties samenwerken met onder meer gemeentediensten, scholen en buurtverenigingen om diensten toegankelijker te maken en de solidariteit in de buurt te versterken.

Volgens de VGC moeten de projecten ervoor zorgen dat ouderen of mensen met een ondersteuningsnood in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. De projecten starten vanaf 1 maart voor een periode van 2 jaar. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de begeleiding en coaching van de projecten.

De projecten

Het project Connect Karreveld van i-mens in Sint-Jans-Molenbeek wil informele en formele hulp samenvoegen om zo een burenhulpnetwerk te vormen tegen het sociaal isolement.

In de hoogbouwwijk Scherdemaal in Anderlecht komt een zorgconciërge, geïntroduceerd door Vives, die samen met de inwoners zorg- en welzijnsnoden moet identificeren en aanpakken.

Het project Be Coming Home focust op de wijken Hallepoort en Bosnië in Sint-Gillis. Door middel van formele en informele ontmoetingsruimtes en het opzetten van een zorgtraject wil men een betere verbondenheid tussen bewoners creëren.

Wijkhuis Chambéry wil via het project Chasse Coeur de wijk De Jacht in Etterbeek vijf thema’s aanpakken: de sociale mix tussen buurtbewoners, het burenhulpnetwerk, de huisvestingsproblemen, de zorgdienstverlening en het bereik van gezinnen.

Het project Zorgzaam Neder-Over-Heembeek tenslotte focust op de verouderende en in toenemende mate vereenzaamde bevolking van Neder-Over-Heembeek. Men wil die groep meer betrekken door het opzetten van culturele ontmoetingsmomenten.

“Zorg en welzijn in je eigen buurt kunnen vinden, heeft een gigantische meerwaarde,” zegt Collegevoorzitter Elke Van den Brandt. "Het verhoogt je levenskwaliteit en versterkt de buurt. In een zorgzame buurt kunnen organisaties, overheden en buurtbewoners samen zorg dragen voor de eigenheid, warmte en veiligheid van hun buurt. En in Brussel betekent dat natuurlijk: over taal-, culturele en gemeenschapsgrenzen heen.”

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni