Crèche Mandala, Kerckxstraat 67 in Elsene

| Crèche Mandala, Kerckxstraat 67 in Elsene.

25 kinderdagverblijven dagvaarden Vlaamse Gemeenschap

© Belga
05/04/2022

25 kinderdagverblijven dagvaarden de Vlaamse Gemeenschap omdat ze gediscrimineerd zouden worden in de subsidieregeling. Dat meldt hun advocaat, meester Dirk Vanheule. De zaak wordt op 25 april ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, en de kinderdagverblijven vorderen een voorlopige schadevergoeding van bijna 2,9 miljoen euro.

Volgens meester Vanheule gaat het om 25 kinderdagverblijven die in 2013 onder de subsidieregeling werden gebracht maar lagere subsidies ontvangen dan andere, vergelijkbare kinderdagverblijven, hoewel ze aan dezelfde voorwaarden qua dienstverlening moeten voldoen.

"In het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 2013 werd tegen 2020 een gelijke subsidieregeling in het vooruitzicht gesteld, maar de Vlaamse Regering heeft deze overgangstermijn verlengd met een bijkomende termijn van zes jaar, om louter budgettaire redenen", zegt de advocaat.

Dwangsom

"Dat leidde tot kritiek van de Raad van State die in zijn advies opmerkte dat 'dergelijk onderscheid moeilijk te verantwoorden valt indien organisatoren die de lagere subsidies krijgen inmiddels aan dezelfde voorwaarden inzake specifieke dienstverlening moeten voldoen als de organisatoren die de hogere subsidies krijgen, of indien de eerstgenoemde categorie organisatoren dezelfde kosten hebben als de laatstgenoemde categorie, wat betreft de verloning van hun personeel'. De Raad van State was van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel hierdoor in het gedrang komt."

"De lagere subsidie maakt het voor ons onder meer onmogelijk om hoger betaald personeel te kunnen aanwerven en behouden, in een arbeidsmarkt waar de aantrekking van gekwalificeerd personeel al zeer moeilijk ligt", zegt Stijn Laceur, woordvoerder van de 25 kinderdagverblijven. "We krijgen wel eenzelfde boot en eenzelfde eindbestemming, maar in tegenstelling tot de uitdrukking roeien met de riemen die je hebt, krijgen wij de nodige riemen niet."

De kinderdagverblijven vorderen nu de uitbetaling van dezelfde subsidies voor het verleden en de aanpassing van het subsidiebesluit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni