Beroep tegen mondmaskerplicht voor lagereschoolkinderen verworpen

© Belgaimage
| Sinds 6 december 2021 moeten kinderen vanaf 6 jaar ook een mondmasker dragen op school en waar het verplicht is voor volwassenen
Updated: 07-01-2022 - 11:01

De Raad van State heeft de vordering tot schorsing van enkele ouders tegen de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar verworpen. Daar was klacht tegen ingediend, onder meer door acteur Mathijs F. Scheepers, maar die ouders vangen nu dus bot. De mondmaskerplicht blijft.

Sinds 6 december is een mondmasker verplicht voor kinderen van 6 en ouder, na een beslissing van het Overlegcomité drie dagen eerder. Enkele ouders trokken toen al naar de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege van ons land, maar die verklaarde zich toen niet bevoegd. De wettelijke basis ontbrak omdat de maatregel niet in een koninklijk besluit stond, maar enkel was gecommuniceerd.

Minister Annelies Verlinden (CD&V) van Binnenlandse Zaken liet toen weten de verplichting in een koninklijk besluit te zullen gieten. De ouders vochten dat opnieuw aan. De Raad van State hoorde donderdag hun advocaten.

'Compleet disproportioneel'

“Kinderen belasten het zorgsysteem niet omdat ze niet zwaar ziek worden én de transmissie van kinderen naar volwassenen is niet bewezen", zei een van de initiatiefnemers, acteur Mathijs Scheepers , donderdag aan de krant De Morgen. "Wat wel bewezen is, zijn de negatieve gevolgen, zowel op fysiek en psychologisch als op pedagogisch vlak. Leer een kind van zes maar eens lezen met een mondmasker.”

“Het is een compleet disproportionele maatregel. Onze grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag van de VN zijn duidelijk: pas als alle maatregelen voor volwassenen zijn aangewend, mogen er worden opgelegd aan kinderen. Dat is in de zaak van de mondmaskers niet het geval: mensen mogen op kantoor en op café zonder mondmasker zitten.”

Niet overtuigend

Maar de Raad heeft nu beslist het beroep te verwerpen. Ze onderstreept "dat elke vordering op haar eigen merites moet worden onderzocht en dat de concrete uiteenzetting van de verzoeksters in deze zaak niet kon overtuigen waarom de gevraagde schorsing in hun geval bij uiterst dringende noodzakelijkheid geboden is".

"Uit geen enkel bijgebracht document blijkt dat het voor een beperkte termijn dragen van een mondmasker door kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar een gezondheidsrisico zou inhouden of zodanige onherstelbare, onomkeerbare schade in de vorm van een 'reëel risico op leerachterstand' met zich zou meebrengen dat een onmiddellijk ingrijpen van de rechter te verantwoorden is", concludeert de Raad.

Zowel Sciensano als de WHO doen geen uitspraken pro of contra het dragen van mondmaskers bij lagereschoolkinderen, luidt het in het arrest. "Aanbevelingen over het mogelijk gebruik van mondmaskers door kinderen zijn in hun adviezen beleidsbeslissingen waarbij diverse maatschappelijke en epidemiologische factoren in rekening zouden moeten worden gebracht."

De mondmaskerplicht blijft dus gelden vanaf 6 jaar. 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?