© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ | 21 november 2021: relschoppers bekogelen de politie.

Brusselse politie eist morele schadevergoeding tegen relschopper coronabetoging

© Chris Verhaeghe
17/05/2022

De Brusselse politie eist een morele schadevergoeding van 2.000 euro tegen een dertiger die met een steen naar de ordediensten gooide tijdens de coronabetoging van 21 november. Het parket vordert ook nog eens 14 maanden cel tegen de relschopper, die de feiten niet betwist.

Op 21 november 2021 zakten duizenden mensen af naar Brussel om er te betogen tegen de coronamaatregelen. Na afloop van de manifestatie kwam het tot rellen, waarbij de politie werd bekogeld. Er werden beelden genomen van de relschoppers en die werden nadien op vraag van het parket verspreid door de media met de bedoeling de daders te identificeren.

“De beklaagde heeft zichzelf herkend op de beelden en heeft zich vervolgens aangegeven bij de politie, met bijstand van zijn advocaat”, vorderde substituut-procureur Willemien Baert dinsdagnamiddag op de zitting van de correctionele rechtbank. “Op de beelden is te zien dat hij een grote steen gooit naar de oproerpolitie die een lijn vormde om de betogers tegen te houden. Een van de politiemensen moest een stap achteruitzetten om te vermijden dat hij werd geraakt.”

Parket eist 14 maanden cel

Het parket vordert 14 maanden cel tegen de 37-jarige man uit Celles, die in 2007 al veroordeeld werd voor weerspannigheid en in de periode 2003-2007 meermaals in aanraking kwam met de politie voor feiten van slagen en verwondingen. “Het gaat hier om feiten uit een periode waarin mijn cliënt op familiaal en sociaal vlak in een moeilijke periode zat”, pleitte advocaat Elisabeth Vanpeteghem. “Hij heeft sindsdien zijn leven herpakt en is tot vorig jaar niet meer in aanraking geweest met het gerecht.”

De raadsman van de Brusselse politie vraagt de rechtbank om het korps een materiële schadevergoeding toe te kennen van 1 euro provisioneel, maar eist ook een morele schadevergoeding van 2.000 euro. “We kunnen nog geen exact bedrag plakken op de totale schade van de betoging”, pleitte meester Panayiotis Alexandris. “Er lopen nog een aantal expertises. Maar het politiekorps heeft ook imagoschade opgelopen door deze feiten.”

'Niets of niemand geraakt'

De verdediging verzette zich in haar pleidooi tegen de schadevergoedingen “Zonder deze ene steen die mijn cliënt geworpen heeft, zou de schade bij de politie even groot zijn geweest, want mijn cliënt heeft niets of niemand geraakt”, aldus Vanpeteghem. “Er is geen oorzakelijk verband tussen de feiten en de schade.”

De advocate vroeg de rechtbank ook om de beklaagde niet te veroordelen tot een effectieve celstraf, maar pleitte voor een autonome probatiestraf of een straf met uitstel onder voorwaarden. “Dat is geen lachtertje, want dan sta je permanent onder controle van de justitie-assistent. Op die manier kan mijn cliënt dan werken aan zijn agressie- en alcoholproblematiek.”

Het vonnis valt op 14 juni.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie