Gemeenten kunnen malafide handelszaken makkelijker bestrijden

Taverne 54, waar op 11 augustus een verdacht overlijden werd vastgesteld.

Gemeenten krijgen binnenkort meer mogelijkheden om op te treden tegen handelszaken die gebruikt worden voor criminele activiteiten. De ministerraad heeft vrijdag een nieuw wetsontwerp "bestuurlijke handhaving" goedgekeurd. Er komt een systeem van uitbatingsvergunningen en gemeentebesturen zullen zaken bestuurlijk kunnen verzegelen.

Het ontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitieminister Koen Geens (CD&V) moet ervoor zorgen dat burgemeesters komaf kunnen maken met handelszaken die dienen als dekmantel voor criminele activiteiten.

Het voorontwerp geeft gemeenten de mogelijkheid om de uitbating van bepaalde activiteiten aan een vergunning of aan voorwaarden te onderwerpen, op basis van een risico-inschatting. Ze zullen via een administratief onderzoek kunnen nagaan of een nieuwe uitbater zijn zaak wil gebruiken voor malafide praktijken.

Voor dat onderzoek zullen de gemeenten een beroep kunnen doen op een nieuw op te richten onafhankelijk orgaan. De "directie voor integriteitsbeoordelingen voor openbare besturen" zal de gemeenten een niet-bindend advies bezorgen op basis van bestuurlijke of gerechtelijke informatie.

Om sluitingen effectief af te dwingen, zullen burgemeesters zaken die ze bestuurlijk sluiten ook meteen kunnen verzegelen en bestuurlijke dwangsommen opleggen. Indien er sprake is van terrorisme, drugs, mensenhandel en -smokkel wordt de termijn van een voorlopige sluiting van een zaak verhoogd van zes maanden tot maximaal achttien maanden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?