Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

| Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

Maron hoopvol na veroordeling: 'Dit helpt om ambitieus akkoord te bereiken'

JP
© BRUZZ
30/11/2023

Volgens minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) is de recente veroordeling door het hof van beroep omdat zowel de federale, Vlaamse als Brusselse regering te weinig inspanningen hebben gedaan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, een goede zaak. De uitspraak kan als motivatie dienen om "een ambitieus intra-gewestelijk akkoord te bereiken om zo de federale doelstellingen te halen."

Het vonnis in de zaak die de Klimaatzaak en 58.000 burgers aan haar zijde hadden aangespannen tegen de federale staat en de gewesten "bevestigt de strijd die het Brussels Gewest als voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie voert om ervoor te zorgen dat België de Europese doelstellingen van -55 procent voor alle sectoren samen haalt", aldus Alain Maron (Ecolo) in een persbericht.

Maron stelt dat het cruciaal is om binnen België een ambitieus akkoord te sluiten tussen de gewesten. Hij wijst erop dat Brussel vooruitgang boekt inzake klimaatdoelen, met een vermindering van 30 procent in de uitstoot van broeikasgassen tussen 2005 en 2022. Vlaanderen laat een daling van 17 procent zien, voor Wallonië is dat 19 procent.

"We zullen het vonnis in detail analyseren in afwachting van verdere afspraken," zegt Maron verder nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni