21 februari 2019: Youth for Climate brengt voor de zevende opeenvolgende donderdag klimaatspijbelaars op straat voor meer (politieke) daadkracht inzake klimaatbeleid

| 21 februari 2019: Youth for Climate brengt voor de zevende opeenvolgende donderdag klimaatspijbelaars op straat voor meer (politieke) daadkracht inzake klimaatbeleid.

Federale, Vlaamse en Brusselse regering veroordeeld voor ontoereikend klimaatbeleid

© Belga
30/11/2023

Het Brusselse hof van beroep heeft donderdag de Belgische staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veroordeeld omdat ze te weinig inspanningen hebben gedaan en doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat meldt persmagistraat Anne Leclerc.

De vzw Klimaatzaak stapte in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel had in juni 2021 de eisers grotendeels gelijk gegeven en geoordeeld dat de Belgische overheden nalatig waren geweest in hun klimaatbeleid, en dat het Belgisch milieubeleid de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schond.

De rechtbank legde de Belgische staat en de gewesten evenwel geen maatregelen op inzake de reductie van broeikasgassen, waardoor Klimaatzaak in beroep ging. Het Brusselse hof van beroep heeft nu geoordeeld dat de Belgische staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel degelijk in de fout zijn gegaan.

"Het hof oordeelt dat de drie overheden de artikels 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de artikels 1382 en 1383 van het oud Burgerlijk Wetboek hebben geschonden, doordat ze in 2020 de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende hadden teruggebracht", zegt persmagistraat Anne Leclerc. "Het hof is ook van oordeel dat die fout vandaag nog wordt verdergezet, doordat de overheden onvoldoende strenge doelstellingen hebben opgesteld en onvoldoende verregaande maatregelen hebben genomen om tegen 2030 de uitstoot voldoende te beperken."

Het hof geeft de drie overheden nu het bevel om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te doen dalen, in vergelijking met 1990, al doet het hof nog geen uitspraak over de dwangsom die door de vzw Klimaatzaak was gevraagd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni