Burgers werken aan voorstellen voor klimaatvriendelijke stad

1775 008 Klimaatdoelstellingen 6 1775 008 Klimaatdoelstellingen 6
© Bart Dewaele
© Bart Dewaele
Updated: 05-02-2023 - 10:28

Een honderdtal gelote burgers heeft zaterdag in het gebouw van Leefmilieu Brussel op de site van Thurn & Taxis deelgenomen aan de eerste samenkomst van de Burgerraad voor het klimaat. Het grootschalige burgertraject zal na enkele maanden aanbevelingen opstellen voor de Brusselse regering.

Op het programma van de Burgerraad voor het klimaat stonden de ontdekking van het thema, een interactief gesprek met de aanwezige Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) en de eerste werksessies. Het eerste thema is "leefomgeving". Meer concreet dachten de burgers na over hoe wonen in Brussel er tegen 2050 zal uitzien. Ze dachten vanuit hun ervaringen na over een leefomgeving die duurzaam en kwaliteitsvol is, maar die bijvoorbeeld ook zorgt voor een goed evenwicht tussen bebouwde gebieden en groene of blauwe, waterige gebieden.

Cohousing en Marais Wiels

Het is de bedoeling dat de Burgerraad binnen vier maanden een reeks concrete aanbeveling opstelt voor de Brusselse regering. Een opvolgingscomité zal erop toezien dat de regering effectief iets onderneemt rond de voorstellen. In de volgende sessies gaan de burgers onder meer co-housingprojecten of het Moeras van Wiels bezoeken, zodat ze met actoren uit het veld van gedachten kunnen wisselen.

"De Burgerraad geeft de Brusselse inwoners de kans om actief inspraak te krijgen in belangrijke klimaatuitdagingen van hun stad. Zo krijgen we een duidelijk idee van de collectieve perceptie over de thema's en kunnen we er gericht mee aan de slag", vertelt Benoît Verhulst, facilitator van de Burgerraad.

Minister Maron beantwoordde tijdens de eerste bijeenkomst een reeks vragen. "Dit is een moment dat mijn mandaat zal markeren: tegenover 100 burgers staan die tijd en energie vrijmaken om ons overheidsbeleid te inspireren. Die zich bereid hebben getoond om mee te werken aan een innovatieve aanpak", reageerde hij na afloop. "Er dringen zich kantelmomenten op en we moeten alle democratische en participatieve instrumenten inzetten om die aan te pakken", aldus nog de minister.

Klimaatbestendige stad

Hoe goed is Brussel bestand tegen de gevolgen van het veranderende klimaat? En wat kan je zelf doen? BRUZZ zoekt het uit.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?