proces aanslagen

Morgen getuigen hulpverleners die als eersten aanwezig waren in Maalbeek

© Belgaimage
| 6 december 2022: beschuldigden Salah Abdeslam en Sofien Ayari op het assisenproces van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016.
Updated: 05-01-2023 - 19:04

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 werd vandaag de motivering van de veiligheidsmaatregelen bij het gevangenentransport voorgelezen. Daaruit bleek dat Abdeslam tijdens een naaktfouille een woede-uitbarsting had tegen een politieagent en dat beschuldigde El Haddad Asufi het geweld tegen de politie niet schuwt. Eén van de slachtoffers zegt dan ook gerustgesteld te zijn over de efficiëntie van de politie. Morgen getuigen de hulpverleners die als eersten aanwezig waren na de aanslag in het metrostation van Maalbeek in 2016.

19.04 uur: Getuigenissen van hulpverleners van Maalbeek gaan vrijdag voort

Morgen getuigen de hulpverleners die als eersten aanwezig waren na de aanslag in het metrostation van Maalbeek in 2016. De getuigenissen hadden dinsdag al moeten beginnen, maar door de commotie rond de transfervoorwaarden van de beschuldigden, duurde het tot donderdagnamiddag voor de directeur operaties van de spoorwegpolitie aan het woord kwam.

Hij getuigde hoe de politie de slachtoffers van de aanslag bijstond, maar ook veiligheidszones moest opstellen en fouilles moest doen van het metrostation en de omgeving. Hij zei dat hij in zijn carrière als politieagent nooit zoveel schade en menselijk leed had gezien als op 22 maart 2016.

Vrijdag komt de brandweer aan het woord en een arts die slachtoffers bijstond. "Het zal daarom vooral gaan over de gewonden morgen", zei onderzoeksrechter Sophie Grégoire.

Grégoire legde ook uit dat de onderzoeksrechters er bij de voorstelling van het onderzoek voor gekozen hebben om niet alle gewonden te vermelden. "Dat zijn er honderden en het is niet mogelijk om iedereen te lokaliseren op het moment van de aanslag. We wilden ook niet maar enkele slachtoffers vermelden. Bovendien zijn er niet alleen slachtoffers met fysieke verwondingen, maar ook mensen die psychologisch lijden." Vrijdag zal er wel gesproken worden over types van verwondingen, zei ze nog.

Omdat Delphine Paci, de advocate van Salah Abdeslam, donderdagavond conclusies indiende over het feit dat Abdeslam op 3, 4 en 5 januari naakt gefouilleerd werd, moet voorzitter Massart vrijdagochtend wel nog een arrest uitspreken.

Mogelijk komt de transferkwestie vrijdag dus opnieuw aan bod, al zei de advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa donderdag dat zijn cliënt vrijdag wel aanwezig zal zijn - zelfs na een naaktfouille met kniebuiging - om het proces verder te volgen.

Normaal is er op vrijdagen geen zitting, maar deze week uitzonderlijk wel omdat de zitting van maandag door de eindejaarsfeesten niet doorging. De planning wordt ook licht gewijzigd, omdat Gregory Moitroux, de coördinator van de presentatie van het onderzoek, niet aanwezig kan zijn.

16.11 uur: Advocate Abdeslam suggereert dat Cassatie zich zou kunnen uitspreken over eerlijkheid proces

Delphine Paci, de advocate van Salah Abdeslam, heeft donderdag gesuggereerd dat het Hof van Cassatie zich op termijn zou kunnen uitspreken over de vraag of het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 eerlijk verlopen is. Ze vroeg aan de voorzitter om akte te nemen van het feit dat haar cliënt op 3, 4 en 5 januari een naaktfouille heeft moeten ondergaan, aangezien "de kans bestaat dat Cassatie zich zal moeten uitspreken over de eerlijkheid van het proces".

"Men heeft ons hier opnieuw gestereotypeerde informatie gegeven, met enkele persoonlijke aanpassingen en met factuele fouten", zei Paci na de voorlezing van de motiveringen van de veiligheidsmaatregelen voor de overbrenging van de aangehouden beschuldigden.

"Er is niets veranderd tegenover de argumenten die de staat gegeven heeft tijdens de kortgedingprocedure en die de rechter heeft verworpen." Ze hintte ook dat de verdediging tot het uiterste zal gaan om de kwestie aan te kaarten en dat het Hof van Cassatie zich op een gegeven moment zou kunnen uitspreken over de eerlijkheid van het proces.

Virginie Taelman, advocate van Bilal El Makhoukhi, verwees naar het feit dat er in de motiveringen heel wat herhalingen staan. Ook hebben de advocaten enkel de beslissingen van 4 en 5 januari gekregen, maar niet die van 3 januari, zoals de commissaris-generaal van de federale politie had beloofd.

"Ofwel kent hij zijn dossier niet, ofwel heeft hij gelogen", zei ze. Ze beschuldigde hem niet van leugens, maar herhaalde wel dat liegen onder ede strafbaar is. Haar collega Nicolas Cohen benadrukte ook dat zijn cliënt elke dag een "onmenselijke en denigrerende behandeling" moet ondergaan, dat kan zo niet blijven duren.

Federaal procureur Bernard Michel benadrukte dat de minister van Justitie gedaan heeft wat hij moest doen na het kort geding en dat er nu wel degelijk persoonlijke motiveringen zijn. "We gaan de goede richting uit, kritiek over de grond van de motiveringen is hier niet op zijn plek, dus laat ons nu voortdoen."

Alexandre Wilmotte, die drie slachtoffers vertegenwoordigt, riep de verdediging dan weer op om haar verantwoordelijkheid te nemen. "Als er een probleem is voor de verdediging, dan moet ze conclusies neerleggen, dan kan iedereen zich uitspreken en kunnen we voort. Als er enkel kritiek is op de motivering, dan zijn er andere kanalen, en dan kunnen we nu voort met het proces." Waarop Taelman stelde dat er conclusies ingediend zullen worden wanneer de tijd rijp is.

15.21 uur: Ook voor Hervé Bayingana Muhirwa is "ontsnappingsrisico sterk aanwezig"

Ook voor beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa is het risico op ontsnapping, al dan niet met hulp van buitenaf, "sterk aanwezig". Meer specifiek lijkt hij, mede vanwege zijn neerslachtige karakter, in staat om een situatie uit te lokken waarbij de politie hem zou doodschieten, een zogenoemde 'suicide by cop'. Dat blijkt uit de motivering van de politie van de veiligheidsmaatregelen bij het gevangenentransport van de beschuldigden op het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016.

Muhirwa is bij de politiediensten gekend voor wapens en explosieven, ontsnappingsgevaar, radicalisme, recidivisme (dertien feiten) en geen respect voor de fysieke integriteit. Ook hij voldoet volgens de motivering aan een waslijst van criteria die in de kwantitatieve analyse van de federale politie zijn opgenomen.

Bovendien figureert de man van Rwandese afkomst op de lijst van 'homegrown terrorist fighters' en waarschuwt Ocad, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dat in jihadistische kringen propaganda circuleert om hem net als de andere beschuldigden te helpen ontsnappen.

Uit de motivering komt ook naar voren dat Hervé Bayingana Muhirwa bekendstaat bij de politie als "rebel, gecatalogeerd als gevaarlijk en gewelddadig". Uit de gevangenis komt dan weer informatie dat hij iemand is met een "neerslachtig karakter".

In de conclusie klinkt het dat het "risico op ontsnapping, al dan niet met hulp van buitenaf, sterk aanwezig is". Vanwege zijn neerslachtige karakter lijkt hij in staat om een situatie uit te lokken waarbij de politie hem zou doodschieten, een zogenoemde 'suicide by cop', klinkt het ook. Voor de beveiliging van politie, magistraten en anderen zijn "verdergaande maatregelen" nodig.

14.41 uur: El Makhoukhi gebruikte eerder "fysiek geweld" tegen cipiers

Beschuldigde Bilal El Makhoukhi heeft na een eerdere veroordeling al eens "fysiek geweld" gebruikt tegen cipiers. Dat is donderdagnamiddag gebleken uit de voorlezing van de uitgebreide motivering van de federale politie voor de veiligheidsmaatregelen in de marge van het proces over de aanslagen op 22 maart 2016.

El Makhoukhi is bij de politie reeds gekend voor dertig feiten, waarvoor hij ook eerder werd veroordeeld tot een celstraf. Daarbij kwam het dus ook tot fysiek geweld in de gevangenis tegenover cipiers. Daarnaast schat de politie het risico op vluchtgedrag met hulp van buitenaf ook als "zeer hoog" in.

Daarom besluit de politie dat El Makhoukhi "gevaarlijk en gewelddadig" is "ondanks zijn handicap". Daaruit vloeit voort dat strenge veiligheidsmaatregelen, waaronder naaktfouilles, volgens de politie verantwoord zijn.

13.57 uur: "We zijn gerustgesteld door de verantwoordingen van de politie"

Philippe Vandenberghe, een van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel, heeft verklaard "gerustgesteld" te zijn door de verantwoordingen die donderdagvoormiddag op het assisenproces over de aanslagen werden voorgelezen voor de naaktfouilles bij de gedetineerde beschuldigden.

"Gezien het gevaar dat de personen vormen en het feit dat er onrustwekkende zaken op til stonden, zijn we gerustgesteld over de efficiëntie van de politie", zei Vandenberghe tijdens de opschorting van het proces over de middag.

"Het neemt tijd in beslag om de verantwoordingen te horen (omdat een vertaling naar het Frans nodig is, de officiële procestaal red.), en de verduidelijkingen van de nieuwe richtlijn, maar het is zeer ophelderend wat betreft de zaken die recent zijn gebeurd", klonk het nog.

Bij de verantwoordingen voor de naaktfouilles maakte de politie donderdag melding van diverse incidenten met de gedetineerde beschuldigden. Zo was er sprake van een woede-uitbarsting van Salah Abdeslam en had Mohamed Abrini tijdens een transport gezegd dat hij die dag problemen wou veroorzaken.

13.56 uur: Ontsnappingsricico van beklaagde El Haddad Asufi is reëel volgens de politie

Ontsnappingsgevaar, gekend voor gebruik van wapens en explosieven, radicalisme en recidive. Het zijn enkele van de criteria waar Ali El Haddad Asufi aan voldoet in de risicoanalyse van de federale politie en die de veiligheidsmaatregelen bij zijn overbrenging naar de rechtszaal verantwoorden.

Bovendien zou beschuldigde Ali El Haddad Asufi niet bang zijn om geweld te gebruiken tegen de politie. De politie verwijst daarvoor naar het incident op 8 december, toen El Haddad Asufi volgens hem gewurgd zou zijn nadat hij de confrontatie aanging met de politie vanwege zijn naaktfouille. Hij trommelde toen zijn advocaat en een wetsgeneesheer op om verwondingen vast te stellen.

Volgens de versie van de politie ontstond het conflict toen hij die dag uit zijn cel werd gehaald. Een politieagent die om bijstand vroeg, toen El Haddad Asufi weigerde om met zijn gezicht naar de muur te staan, noemde hij "geen echte man". Toen de agenten hem naar het lokaal brachten voor de fouille verzette hij zich fysiek aan de deur.

"Hij toont de intentie om te vechten met de politie. De politie duwt hem, met de gepaste politietechnieken, tegen de muur. Hij laat zich vallen en doet alsof hij stikt," luidt het verslag. Daarop hield een politieman zijn benen omhoog, voor een goede bloedcirculatie. Vijf seconden later opende hij weer de ogen en vroeg hij waar hij was. Nadat de politie een uur lang op hem had ingepraat, kleedde hij zich weer aan. "Hij zei: 'Je hebt me verstikt. Ik wil blauwe plekken en bloed'", klinkt het. Na de fouille liet hij zich weer vallen en kostte het de politie veel moeite om hem weer recht te trekken.

Daarnaast beschikt El Haddad Asufi volgens de politie over een "uitgebreid netwerk in terroristische milieus" en staat hij bekend als een "homegrown terrorist fighter". Jihadistische propaganda roept bovendien op om hem, als een van de beschuldigden op het proces, te bevrijden.

Er zijn volgens de ordediensten ook geen nieuwe elementen die de dreiging die van hem uitgaat verminderen. De federale politie concludeert dat uit El Haddad Asufi's veroordeling op het terreurproces in Parijs blijkt dat hij weinig respect heeft voor een mensenleven. Zijn gedrag bij de zogenaamde "wurging" toont ook dat hij "niet bang is om geweld te gebruiken tegen politie".

"Hij gebruikt actief en passief verzet", klonk het. Uit de informatie uit de gevangenis blijkt bovendien dat het "ontsnappingsrisico reëel" is. "Serieuze en doorgedreven maatregelen zijn noodzakelijk", voor de veiligheid van onder anderen politie en magistraten. Naaktfouilles zijn nodig omdat El Haddad Asufi objecten zou kunnen verbergen in lichaamholtes en er geen andere manieren zijn om die te controleren.

13 uur: beschuldigde Sofien Ayari is een 'fysiek gevaarlijke en agressieve persoon'

Beschuldigde Sofien Ayari is een "fysiek gevaarlijke en agressieve persoon". Dat staat in de motivering van de veiligheidsmaatregelen bij het gevangenentransport van de beschuldigde op het assisenproces. Hij werd in de gevangenis afgezonderd van andere protagonisten van de aanslagen van 2016.

Ayari werd in 2018 veroordeeld voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst en in het politierapport wordt dan ook opgeroepen tot een "bijzondere aandacht voor het gevaar tegenover de politie" dat de beschuldigde representeert. Daarnaast is hij gekend als een Foreign Terrorist Fighter en werd hij al veroordeeld voor terroristische feiten.

Verschillende gegevens over Ayari ontbreken op het document, vanwege technische problemen, klinkt het ook.

De politie roept in de motivering op tot strenge veiligheidsmaatregelen tijdens het transport, zoals naaktfouilles in twee fases, handboeien, het dragen van een kogelvrije vest, het beperken van het zicht en het vervoer in een geblindeerd politievoertuig.

Ayari "vertoont een manifest gebrek aan respect voor het menselijk leven en een haat tegen de ordediensten", waardoor de maatregelen proportioneel zijn, klinkt het. Zo zijn er geen andere manieren dan naaktfouilles om voorwerpen in lichaamsholtes op te sporen en staat de beschuldigde bekend als een "zeer gewelddadige persoon die niet terugdeinst voor confrontaties met de ordediensten". Daardoor is een verduisterende bril eveneens opportuun.

12.30 uur: Abdeslam had tijdens naaktfouille woede-uitbarsting tegen politieagent

Beschuldigde Salah Abdeslam is tijdens een naaktfouille op 8 december 2022 "de pedalen verloren" en heeft zich "agressief" opgesteld tegen de politieagent die de fouille uitvoerde. Dat is gebleken uit de voorlezing van de motivering van de veiligheidsmaatregelen bij het gevangenentransport van Abdeslam op het assisenproces.

Uit die motivering, die gebaseerd is op zowel een kwalitatieve als kwantitatieve analyse, blijkt dat Abdeslam toen druk aan het gesticuleren geslagen zou zijn en zeer dicht bij de politie is gaan staan, waarna hij zou hebben verklaard "zijn intieme delen niet negen maanden lang aan iedereen te zullen tonen". Voorts verklaarde hij dat "de agent hem zou moeten blijven slaan tot hij verkreeg wat hij wou". In een rapport dat achteraf werd opgesteld, zou de agent in kwestie hebben aangegeven te "vrezen voor zijn eigen veiligheid" na die woede-uitbarsting.

Daags voordien had Abdeslam - net als Krayem - Abrini in het Arabisch ook opgeroepen om zijn intentie om problemen te veroorzaken op te sparen tot na afloop van de voorlezing van de akte van beschuldiging.

Daarnaast staat Abdeslam bij de politiediensten ook bekend voor meer dan 300 feiten. Dat hij ook reeds veroordeeld werd in het kader van de schietpartij in Vorst, maakt dat de politie naar eigen zeggen nog meer op haar hoede moet zijn.

De politie schaalt het risicoprofiel van Abdeslam dan ook in als "heel hoog". Bovendien wordt hij ook als "gewelddadig" omschreven. Ten slotte is ook het vluchtrisico "zeer duidelijk", mede omdat Abdeslam beschikt over een zeer breed netwerk in het terrorismemilieu. Daarom is een naaktfouille in twee fases zowel proportioneel als noodzakelijk, luidt het.

11.40 uur: voorzitter stelt Eskenazi en De Taye aan als advocaten van Abrini en El Haddad Asufi

Voorzitter Laurence Massart heeft donderdag Stanislas Eskenazi en Jonathan De Taye ambtshalve aangesteld als de advocaten van Mohamed Abrini en Ali El Haddad Asufi. Beide advocaten accepteren hun opdracht, al benadrukken ze wel dat ze dat enkel doen om het proces niet te onderbreken.

De Taye en Laura Pinilla gaven eerder aan dat ze geen mandaat meer hebben van hun cliënt. Daarop werd de zitting geschorst en werd de stafhouder erbij geroepen, waarna Massart aankondigde dat ze De Taye en Eskenazi ambtshalve aanstelt. De advocaten werken nu op mandaat van de voorzitter, niet meer op dat van hun cliënten. In principe verandert er dus niets.

De Taye gaf aan dat hij het mandaat zou kunnen weigeren en de zaal zou kunnen verlaten, maar dan zou het proces stilliggen omdat een andere advocaat zich dan eerst in het enorme dossier zou moeten inlezen. Maar hij heeft ook gewetensproblemen bij de huidige situatie. "De rechtsstaat moet primeren op het onrecht dat mijn cliënt wordt aangedaan", aldus De Taye, die spreekt van een 'compromis à la belge'. Hij blijft toch advocaat uit respect voor de jury en de slachtoffers.

Laura Pinilla, die vandaag optreedt als vervanger van Eskenazi, betreurde dat de situatie van kwaad naar erger gaat. Ze verwijst naar het conflict over de beschuldigdenbox en het feit dat gisteren/woensdag gebleken is dat er niets veranderd is in verband met de naaktfouilles. "Het is pijnlijk om ambtshalve aangesteld te worden, maar we gaan de beslissing respecteren", zegt ze ook.

Ze kwam ook terug op de belofte van de commissaris-generaal van de federale politie om de motivaties voor de naaktfouilles door te sturen van 3 en 4 januari. Die is een copy-paste van de motivatie die al werd aangehaald tijdens het kort geding en is half in het Nederlands, laakt ze. "En de kers op de taart: er is zelfs geen motivatie voor 3 januari, wat ons ook expliciet werd bevestigd."

"Ik weet dat jullie niet dom zijn", aldus Pinilla aan de jury. "Jullie zitten op de eerste rij van een Hollywoodfilm." En als de rekening gepresenteerd wordt, dan hebben de verantwoordelijken een naam, benadrukt ze ook. "En dat is niet die van de beschuldigden of de verdediging."

11 uur: voorzitter laat uitgebreide motivering van transportvoorwaarden Abrini voorlezen

De voorzitster van het hof van assisen over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem heeft donderdag een uitgebreide motivering van de federale politie laten voorlezen voor de veiligheidsmaatregelen waar beschuldigde Mohamed Abrini aan onderworpen wordt. Dat moest gebeuren door een vertaler, want het document was opgesteld in het Nederlands. Uit het rapport blijkt onder meer dat het risico op een poging tot ontsnapping niet uit te sluiten valt.

De motivering begint met een checklist aan vragen over het risico dat Abrini vormt. Zo is er de vraag of hij gekend is voor wapens of explosieven ('ja'), er een toekomstig risico bestaat ('ja'), hij gekend is voor radicalisme ('ja') en hij respect heeft voor de fysieke integriteit van anderen ('nee'). Ook bleek uit de checklist dat Abrini gekend staat voor 151 feiten, waaronder drugs, diefstal met geweld, moord en verzet tegen de ordediensten.

Uit het document blijkt ook een gesprek dat Abrini tijdens een gevangenentransport in december vorig jaar had met twee andere beschuldigden. Hij zegt daarbij, in het Arabisch, dat hij die dag problemen wil veroorzaken. De anderen dragen hem op om daarmee te wachten tot het einde van de voorlezing van de akte van beschuldiging, zodat ze dat allemaal tegelijk zouden doen. Ook zei hij tegen de twee, weer in het Arabisch, dat hij een mes wou meesmokkelen. Daarnaast stelt het document dat Abrini in de gevangenis veel rondom zich kijkt en grote belangstelling toont in zijn omgeving, mogelijk met het oog om een ontsnapping.

Het document concludeert dat Abrini niet terugdeinst voor geweld, geen respect heeft voor de fundamenten van de rechtstaat en dat een confrontatie met de ordediensten hem geen angst inboezemt. Het risico op ontsnapping valt niet uit te sluiten. Bovendien wordt een bereidheid verondersteld om nieuwe aanslagen te plegen. "Vanwege zijn verblijf in Syrië kunnen we vermoeden dat hij praktische informatie heeft over wapens en explosieven, en daar gevechts- en oorlogstechnieken opdeed."

Opvallend is dat het document afweegt of alle maatregelen proportioneel zijn (in overeenstemming met het risico) en subsidiair (zijn er minder ingrijpende maatregelen mogelijk?). Daarbij klinkt het dat de verzamelde data aantonen dat het gevaar ernstig is en dat er "op dit moment geen elementen zijn dat het risico minder is". De maatregelen zijn volgens de politie nodig voor de veiligheid van politiepersoneel, magistraten, derden, maar ook voor hemzelf.

Minder ingrijpende maatregelen dan naaktfouilles zijn op dit moment evenmin beschikbaar. Zo kunnen lichaamsscans of metaaldetectoren slechts metalen voorwerpen vinden.

10.16 uur: advocaten Abrini en El Haddad Asufi hebben geen mandaat meer

De advocaten van Mohamed Abrini en Ali El Haddad Asufi hebben geen mandaat meer van hun cliënten om hen te verdedigen. Dat zeiden Jonathan De Taye en Laura Pinilla donderdag op de zitting over het proces. De zitting werd daarop geschorst.

De zitting kan niet voortgezet worden zonder dat een beschuldigde aanwezig is of vertegenwoordigd wordt door een advocaat.

De stafhouder, die preventief aanwezig was, werd erbij geroepen. Massart kan nu beslissen om advocaten op te vorderen. Dat kunnen dezelfde advocaten zijn, maar ook andere.

9.50 uur: El Makhoukhi: "Naaktfouilles zijn niet veranderd"

Beschuldigde Bilal El Makhoukhi heeft bij de start van de zitting van het proces verklaard dat er op het vlak van de naaktfouilles "niets is veranderd". "Ik ben gefouilleerd en moest door de knieën buigen", klonk het. Wel bevestigde El Makhoukhi dat de fouille in twee fases verloopt: eerst wordt de bovenkleding uitgedaan en pas daarna de onderkleding.

Bij aanvang van de zitting bleek dat enkel El Makhoukhi was komen opdagen van de gedetineerde beschuldigden.

Assisenvoorzitter Laurence Massart liet weten voor alle gedetineerde beschuldigden - met uitzondering van Osama Krayem - een document te hebben ontvangen met de individuele risicoanalyse voor de motivering voor de naaktfouilles. Die documenten, opgesteld in het Nederlands, worden momenteel voorgelezen door een tolk. Delphine Paci, de advocate van Salah Abdeslam, stelde echter al dat de documenten "niet zijn veranderd in vergelijking met voor aanvang van het kortgeding". "Het gaat om een copy-paste van de eerdere analyses die werden verworpen", klonk het.

6.30 uur: getuigenissen van Maalbeek op de planning

Al sinds dinsdag stonden de getuigenissen van Maalbeek op de planning, maar het gaat al twee dagen enkel over de transferomstandigheden. Voorzitter Laurence Massart hoopte woensdagnamiddag toch nog te starten met de getuigenissen, maar daar kon de verdediging niet mee akkoord gaan en sommige advocaten dreigden er zelfs mee conclusies neer te leggen. De zitting werd dus geschorst tot donderdagochtend 09.00 uur.

De vraag is maar of donderdag wel gesproken zal worden over Maalbeek. De advocaten van de verdediging krijgen normaal gezien voortaan de motivering van eventuele naaktfouilles van hun cliënt doorgestuurd, en ook de motivering van woensdag en dinsdag zullen ze nog krijgen.

De advocaten gaven al aan dat de fouilles van dinsdag en woensdag duidelijk "een systematisch karakter" vertoonden, en wilden eerst bekijken wat er juist in de documenten staat van de federale politie.

Voorzitter Massart gaf woensdag verschillende keren aan dat het tijdens de zitting niet zal gaan over de inhoud van de motivering. "Als jullie daar problemen mee hebben, dan moeten jullie in beroep gaan tegen de beschikking van de kortgedingrechter", zei ze.

Aanslagen Brussel

Op de luchthaven van Zaventem ontploften op 22 maart 2016 twee bommen. Ook in metrostation Maalbeek was er een explosie. Op 12 september ging het proces, dat 9 maanden zal duren, van start in Brussel.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?