De in 2012 gerenoveerde celvleugel B in de gevangenis van Sint-Gillis

| De in 2012 gerenoveerde celvleugel B in de gevangenis van Sint-Gillis.

Picqué beveelt gevangenisbevolking Sint-Gillis te beperken

© Belga - BRUZZ
23/11/2021

Burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué (PS) heeft dinsdag een bevel uitgevaardigd om de bevolking in de gevangenis van zijn gemeente te beperken. De huidige overbevolking creëert verschillende risico's, vindt hij.

"Ik heb talloze keren de aandacht gevestigd op de risico's van de overbevolking in de gevangenis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsomstandigheden," aldus Picqué. "Het plafond van 850 gedetineerden is ruimschoots overschreden en dat in volle heropflakkering van de coronacrisis."

De burgemeester voegt er ook aan toe dat de lokale politie regelmatig moet inspringen om gevangenispersoneel te vervangen, wanneer de cipiers het werk neerleggen uit protest tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Dit is nadelig voor de veiligheid van de bevolking in de gemeenten van de betrokken politiezone, klinkt het. De burgemeester roept minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op om snel de nodige maatregelen te nemen om de normale gang van zaken te herstellen.

Overplaatsingen

Het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis had begin deze maand het personeelstekort en de overbevolking aan de kaak gesteld (903 gedetineerden op 2 november terwijl de maximumcapaciteit 850 gevangenen bedraagt). De vakbonden ABVV en VSOA dienden een stakingsaanzegging in voor de Brusselse gevangenissen (Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal). De directie deed vervolgens toezeggingen en er zouden overplaatsingen van gedetineerden komen naar andere gevangenissen.

Het is niet de eerste keer dat burgemeester Picqué maatregelen neemt tegen de overbevolking van de gevangenis. In 2018 verbood hij al eens bijkomende gedetineerden.

Nachtmerrie

Vakbondsman Laurent Lardinois (ACOD) laat weten dat de stakingsaanzegging opgeschort werd tot 6 december in afwachting van een verbetering van de situatie, maar dat, aangezien er niets verandert, de vakbond de basis weer zal consulteren. De cipiers zullen moeten beslissen of ze de stakingsaanzegging wel of niet willen heractiveren.

"De situatie in de gevangenis van Sint-Gillis is een nachtmerrie", aldus Lardinois, "met een nooit eerder geziene overbevolking. De arbeidsomstandigheden gaan dag na dag achteruit. De situatie wordt onhoudbaar. De directie heeft nog geen oplossing gevonden voor het overplaatsen van gedetineerden. We zitten momenteel in een impasse. (...) We staan dus volledig achter het initiatief van de burgemeester, die de omvang van het probleem begrepen heeft en zijn verantwoordelijkheid neemt."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni