© PhotoNews

Rechtbank buigt zich opnieuw over repatriëring kinderen van IS-strijders

© Chris Verhaeghe
19/02/2020

De Belgische staat heeft de Brusselse kortgedingrechter gevraagd om de dwangsommen die werden opgelegd in het kader van de repatriëring van tien kinderen van IS-strijders, te herzien. Volgens de advocaten van de ouders en de kinderen brengt de overheid daarvoor echter geen nieuwe argumenten aan. Het vonnis valt volgende week.

Begin december besliste de kortgedingrechter dat de Belgische regering aan tien kinderen consulaire bijstand moet verlenen en hen identiteits-, administratieve of reisdocumenten moet bezorgen die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België te komen. De kortgedingrechter legde de Belgische staat ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.

De overheid kreeg zes weken de tijd om die beschikking uit te voeren, maar omdat de advocaten van de kinderen en de ouders van mening waren dat de regering niet de nodige stappen had gezet, stelden ze eind januari de regering in gebreke en vroegen ze om vrijwillig over te gaan tot de betaling van de dwangsommen. Omdat er vervolgens geen dwangsommen werden betaald, stuurden de advocaten een deurwaarder om uitvoerend beslag te leggen bij de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse zaken.

'Geen nieuwe elementen'

De Belgische regering spande daarop twee procedures aan. Enerzijds wil de overheid de dwangsommen laten herzien door de kortgedingrechter, anderzijds verzet ze zich tegen het uitvoerend beslag. De zaak rond de dwangsommen werden vanmorgen behandeld, een uitspraak wordt begin volgende week verwacht. De Belgische staat vroeg de rechtbank om de opgelegde dwangsommen op te heffen, of om de uitvoeringstermijn te verlengen, of om de dwangsommen te verlagen en een bovengrens vast te stellen, die er nu niet is.

De advocaten van de moeders en de kinderen zijn van mening dat de kortgedingrechter in december zijn beslissing heeft genomen met voldoende kennis van zaken en dat de Belgische staat vandaag geen nieuwe elementen heeft aangehaald die de herziening van de dwangsommen wettigt.

Repatriëring moeilijk

In de Kamer verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) onlangs dat het consulaire luik voor de repatriëring klaar is, meer bepaald dat de documenten klaar zijn en beschikbaar zijn, maar dat er verschillende praktische zaken een repatriëring verhinderen. Zo weigeren de Syrische Koerden de ouders te scheiden van de kinderen, weigeren de moeders te worden gescheiden van hun kinderen en is Syrië is een oorlogsgebied, zodat de documenten niet aan de kinderen konden bezorgd worden.

De procedure bij de beslagrechter wordt in maart behandeld. Volgende week woensdag komt de hele zaak ook nog voor het hof van beroep. De Belgische staat tekende namelijk beroep aan tegen de beslissing van de kortgedingrechter die de overheid verplicht het nodige te doen om de kinderen te laten overbrengen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Justitie, IS-kinderen, dwangsom

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie