Tweede kort geding tegen coronamaatregelen afgewezen

© PhotoNews
| Meer dan 400 mensen hadden geëist dat de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, zoals de mondmaskerplicht, voor hen zouden opgeheven worden, omdat die volgens hen hun mensenrechten schonden.

Ook het tweede kort geding dat een groep burgers had ingesteld tegen de coronamaatregelen is door de Brusselse kortgedingrechter afgewezen. Meer dan 400 mensen hadden geëist dat de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voor hen zouden opgeheven worden, omdat die volgens hen hun mensenrechten schonden en geen enkel effect hadden op de verspreiding van het virus. De kortgedingrechter heeft hen nu ongelijk gegeven.

De 434 personen en ondernemingen die het kort geding hadden ingesteld, eisten onder meer dat ze zich niet meer zouden moeten houden aan de avondklok, dat ze de social distancing niet meer zouden moeten respecteren, dat ze opnieuw contactberoepen zouden mogen uitoefenen en winkels en horecazaken zouden mogen openen of bezoeken.

"De rechter in kort geding besliste niet in te gaan op het verzoek van de eisende partijen omdat ze, door de afschaffing van deze maatregelen te vragen voor hen alleen, in werkelijkheid probeerden de afschaffing van de maatregelen in hun geheel te bekomen, en dat is een beslissing die enkel toekomt aan de Raad van State," zegt persrechter Els De Breucker. "Bovendien argumenteerde de rechter dat, als de maatregelen enkel voor de eisende partijen zouden afgeschaft worden en niet voor de burgers die de afschaffing niet vragen, dit discriminerend zou zijn, en dat de Belgische Staat de plicht heeft om het recht op leven van die andere burgers te beschermen."

Tenslotte werd nog verwezen naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat toelaat om de rechten die volgens de eisers geschonden werden, gedeeltelijk in te perken in het belang van de volksgezondheid, de openbare orde en het recht op leven. "En er werd niet aangetoond dat de maatregelen niet doelmatig zouden zijn," aldus nog de persrechter. "De eisers kunnen nog in beroep gaan."

Eerste proces

Een eerder kort geding, uitgaand van een deel van dezelfde groep mensen, werd ook afgewezen, zowel door de kortgedingrechter als door het hof van beroep. In zijn vonnis over dat eerste kort geding had de kortgedingrechter geoordeeld dat de argumenten van de eisers elke wetenschappelijke grondslag misten. Ook nu toont de rechter zich bijzonder scherp voor de eisers en hun advocaat.

"De redeneringen die eisers erop nahouden, zijn totaal onwetenschappelijk en volgen hetzelfde stramien dat men ook bij de klimaatontkenners aantreft," klinkt het. "Eisers doen in hun argumentatie aan "cherry-picking" en negeren de talloze studies die op wetenschappelijke gronden de dynamiek van de pandemie en de aard van de te nemen maatregelen beschrijven. Ze kiezen dissidente meningen uit en halen citaten aan die volledig uit hun verband gerukt worden, en die, in plaats van te leiden tot een gefundeerd besluit, hun vooraf bepaalde mening zouden moeten ondersteunen." Nog volgens de rechter hebben de eisers zich vastgereden in redeloos complot-denken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?