30 november 2022: terreurproces over de aanslagen in metrostation Maalbeek en Brussels Airport, met de voorstelling van de ruimte in de voormailige NAVO-gebouwen en de nieuwe boxen voor de beklaagden

Voormalige NAVO-site kan nog zes jaar gebruikt worden voor grote processen

© Belga
07/12/2023

Het Brussels Parlement heeft vrijdag unaniem bij 14 onthoudingen het voorstel van ordonnantie goedgekeurd waardoor de voormalige NAVO-site nog zes jaar lang gebruikt kan worden voor de organisatie van grote processen tegen de georganiseerde misdaad en drugshandel.

Op 4 december 2020 keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed waarbij de FOD Justitie een uitzonderlijke vrijstelling kreeg van stedenbouwkundige- en milieuvergunning voor het tijdelijke gebruik van de voormalige hoofdzetel van de NAVO voor het terrorismeproces over de aanslagen van 2016. Vorig jaar werd die vrijstelling met een jaar verlengd, omdat het proces vertraging had opgelopen. De vrijstelling liep tot vrijdag 8 december.

Omdat de FOD Justitie vraagt om die site te blijven gebruiken voor de organisatie van grote processen tegen de georganiseerde misdaad en drugshandel, wordt de vrijstelling door de goedgekeurde ordonnantie met nog eens zes jaar verlengd.

"In principe is dat geen probleem. De nodige infrastructuur, waaronder parkeergelegenheid, is er voorhanden. Het gebruik past perfect in de gewestelijke plannen om zowel de Europese School als het toekomstige hoofdkwartier van Defensie op het terrein onder te brengen", stelde hoofdindiener Pascal Smet (Vooruit.Brussels) bij de voorstelling van de tekst in de commissie. Hij verwees daarbij naar het ontwerp van richtplan voor 2028.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni