Het terreurproces van de aanslagen in metrostation Maalbeek en Brussels Airport voorstelling van de ruimte in de voormailige NAVO-gebouwen met de nieuwe boxen voor de beklaagden: Laurence Massart, voorzitter van het assisenproces.

| PhotoNews

Voorzitter proces aanslagen krijgt geen verlenging van haar mandaat en gaat in beroep

© Belga
27/07/2023
Updated: 27/07/2023 07.50u

Laurence Massart, de voorzitter van het hof van beroep van Brussel die het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 voorzit, krijgt geen verlenging van haar mandaat. Ze dient beroep in bij de Raad van State.

Laurence Massart, de voorzitter van het Brusselse hof van beroep die bekend werd als de voorzitster van het terreurproces, heeft twee processen aangespannen tegen de Belgische staat. Dat vernam L'Echo uit gerechtelijke bronnen. Massart doet dat omdat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) weigerde haar mandaat te verlengen.

Het mandaat van Massart loopt eind dit jaar af. In december 2018 werd ze benoemd tot voorzitter van het Brusselse hof van beroep, veruit het grootste van het land, zowel qua personeel als qua aantal behandelde zaken. Haar aanstelling was niet onomstreden, onder meer omdat ze nauwelijks tweetalig is. De benoeming van Massart werd aangevochten voor de Raad van State, maar die oordeelde in juni 2020 dat ze gewoon kon aanblijven.

Tweetalig

Het vijfjarige mandaat kan een keer verlengd worden. Het kabinet van Van Quickenborne bevestigt dat die aanvraag tot verlenging is afgewezen, en dat de minister "gewoon de wet toepast". De procureur des Konings en de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep moeten volgens de wet namelijk niet alleen vloeiend tweetalig zijn, maar ook een verschillende taalachtergrond hebben. Bovendien moeten de functies elkaar afwisselen. Een Franstalige kan geen Franstalige opvolgen en een Nederlandstalige geen Nederlandstalige.

Massart vecht de beslissing van de minister aan en heeft twee beroepen ingesteld. Een daarvan zal worden behandeld door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het andere deel van de zaak wordt behandeld door de Raad van State.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni