Zittingen Nederlandstalige rechtbanken Brussel gaan door

© PhotoNews
| Justitie in Brussel.

De zittingen van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank en arbeidsrechtbank van Brussel gaan vanaf maandag onverminderd door maar de rechtbanken zullen enkel de dringende dossiers behandelen en de andere zoveel mogelijk uitstellen. Ook zullen de rechtbanken vermijden om dossiers bij verstek te behandelen. Dat meldt Simon Cardon de Lichtbuer, de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

De verschillende Nederlandstalige rechtbanken houden zich aan de aanbevelingen die het College van de hoven en rechtbanken vrijdagnamiddag verspreid heeft, al hebben de verschillende rechtbanken wel hun eigen regeling uitgewerkt, zegt de rechtbankvoorzitter.

"Ik begrijp dat niet iedereen dat op prijs stelt maar het is nu eenmaal moeilijk om dat volledig te stroomlijnen, aangezien onze rechtbanken verschillende soorten dossiers behandelen en soms met andere procedures werken", klinkt het. "De algemene filosofie is dat we zoveel mogelijk niet-dringende zaken uitstellen en waar mogelijk de dossiers schriftelijk behandelen en in beraad nemen. Dan kunnen advocaten hun conclusies overmaken en hoeven zij, en hun cliënten, niet fysiek op de zittingen aanwezig te zijn."

Anders voor strafzaken

"Op de familierechtbank betekent dat concreet ook dat we afwijken van de wettelijke verplichting dat partijen in persoon moeten verschijnen. We zullen ook proberen geen zaken bij verstek te behandelen maar die dossiers uit te stellen en de afwezige partij op de hoogte brengen van dat uitstel."

Dat alles geldt voor burgerlijke zaken en de dossiers op de ondernemings- en arbeidsrechtbank. Voor strafzaken ligt de situatie enigszins anders.

"De dossiers over voorlopige hechtenis, voor de raadkamer, zullen behandeld worden", gaat voorzitter Cardon verder. "Wat de dossiers voor de correctionele kamers betreft, ook daar zullen we zoveel mogelijk ingaan op de vragen tot uitstel, en zullen we sneller aanvaarden dat advocaten hun cliënten vertegenwoordigen. De dossiers met gedetineerden zullen in principe wel behandeld worden maar ook daar zullen advocaten hun cliënt kunnen vertegenwoordigen. We moeten er immers rekening mee houden dat het moeilijk kan worden om gedetineerden over te brengen uit de gevangenissen. Ook hier zullen we heel voorzichtig omgaan met verstekken, en die zoveel mogelijk uitstellen."

'Zoveel mogelijk uitstellen'

Op de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde zullen zowat alle dossiers in principe uitgesteld worden en zullen enkel de dodelijke ongevallen behandeld worden.

"Zittingen voor de politierechtbank zijn vaak zittingen met veel aanwezigen en dat willen we net vermijden", zegt de rechtbankvoorzitter. "Voor de vredegerechten zullen we ook de inleidingszittingen uitstellen, omdat daar ook veel mensen op afkomen. Wat de procedure voor de aanstellingen van bewindvoerders voor bejaarden betreft, zullen we bezoeken aan bejaardenhuizen zoveel mogelijk vermijden."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?