Ontdek welke kandidaten opkomen voor de Kamer voor de federale verkiezingen van 9 juni 2024.

Selecteer een partij om de kandidatenlijst te bekijken. Bij kandidaten met een plus-tekentje naast hun naam kan je ook een korte bio over deze kandidaat lezen. De Nederlandstalige kandidaten op Franstalige lijsten hebben we aangeduid met een NL-labeltje.


Selecteer een taalgroep

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.

  5.

  Volt Europa

  +
  -
  • 1

   MASSAUT Emeric

   +
   -

   Leeftijd: 36 jaar

   Beroep: Ingenieur Seininrichting bij de Spoorwegen

   Strijdpunten: Emeric zet zich in om innovatieve oplossingen naar voren te brengen. Hij wil bovenal een energiesysteem dat werkt voor burgers en bedrijven. Voor Emeric is betere mobiliteit het resultaat van een combinatie van openbaar vervoer met betere infrastructuur voor iedereen.

  • 7

   MAGNUS Aquin

   +
   -

   Leeftijd: 26 jaar

  • 9

   TANGHE Wim

   +
   -

   Leeftijd: 60 jaar

   Vader van drie kinderen en opa. Meer dan 30 jaar actief in de biologische sector. Nu voornamelijk bezig met vrijwilligerswerk en reizen.

  • 11

   CORAZZA Christophe

   +
   -

   Leeftijd: 31 jaar.

   Beroep: Burgerlijk Ingenieur. Doctoraatsstudent aan de KU Leuven en aan het Belgisch nucleair onderzoekscentrum SCK CEN.

   Strijdpunten: Naast het ijveren voor een evenwichtige en duurzame energiemix wil Christophe blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om de energieproblematiek aan te pakken. Vanuit zijn huidige functie vindt hij een focus op het lerarentekort, de onderwijskwaliteit en de digitalisering in het onderwijs ook belangrijke aandachtspunten die de Belgische economie ten goede komen.

  Opvolgers

  8.

  PTB-PVDA

  +
  -
  • 2
   NL

   VAN DEN BOSCH Anik

   +
   -

   Leeftijd: 20/06/1971

   Beroep: Vakbondsafgevaardigde bij Delhaize in Antwerpen.

   Als enige nationale partij ben ik trots om de stem van mijn collega's naar het parlement te brengen. Ik stond in de frontlinie voor het behoud van jobs en goede arbeidsvoorwaarden bij Delhaize. Die strijd wil ik verder zetten in de Kamer voor alle werkende mensen.

  • 7
   NL

   FEYAERTS Gille

   +
   -

   Leeftijd: 6/03/1985

   Beroep: Parlementair medewerker bij de PVDA, jonge papa en perscussionist bij de Drummin’ Birds.

   Als parlementair medewerker werkte ik mee aan voorstellen rond eerlijke fiscaliteit, betaalbare energie en hogere lonen. Daarvoor was ik actief als onderzoeker naar armoede en sociale gezondheidsongelijkheden in Brussel. Eerlijke fiscaliteit is een belangrijk speerpunt voor mij.

  • 8
   NL

   DHONT Riet

   +
   -

   Leeftijd: 14/12/1949

   Beroep: Gepensioneerd

   Ik ben al 50 jaar geëngageerd bij de PVDA. Als gemeenteraadslid in Brussel heb ik steeds geijverd voor respect voor de sociale huurders in de Papenvest. Ook ben ik actief rond de strijd voor menswaardige opvang voor vluchtelingen en voor internationale solidariteit.

  • 11
   NL

   VANCAUWENBERGE Luc

   +
   -

   19 juni 1956
   Brussels parlementslid, voormalig ambtenaar en vakbondsafgevaardigde

   "Als inwoner van Molenbeek zie ik de huisvestingscrisis jaar na jaar toenemen. Daarom zet ik me lokaal in voor betaalbare huisvesting. Op federaal niveau is de versterking van het aanbod voor de NMBS essentieel, zowel voor de fileproblematiek als voor de luchtkwaliteit."

  • 15
   NL

   BOSSELAERS Hanne

   +
   -

   Leeftijd: 16/03/1983

   Beroep: Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.

   Als huisarts zie ik hoe slechte levensomstandigheden, zoals flexibel werk en ongezonde woningen een nefaste invloed hebben op de levenskwaliteit van veel patiënten. We hebben nood aan investeringen in de zorg. Daarnaast deed ik 10 jaar geleden vrijwilligerswerk in Gaza. Maatregelen om de genocide in Gaza te stoppen zijn essentieel.

  Opvolgers

  10.

  N-VA

  +
  -
  • 1

   DE BACKER Toby

   +
   -

   Leeftijd: 34 jaar

   Beroep: Adjunct-kabinetschef op het kabinet-Demir

   Strijdpunten: Ik werk als jurist op het kabinet-Demir. Voordien was ik een aantal jaar actief in de advocatuur. Als arbeiderszoon en lijsttrekker voor de kamer vecht ik voor duurzame energie, meer loon naar werk en een stevig veiligheids- en defensiebeleid.

  • 2

   VANDEWALLE Manon

   +
   -

   Leeftijd: 27 jaar

   Beroep: Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid

  • 3

   BEVERS Koen

   +
   -

   Leeftijd : 48 jaar

   Beroep : Software-ontwikkelaar

   Functie binnen de partij: Ondervoorzitter N-VA Brussel-Stad

  • 4

   REMACLE Sarah

   +
   -

   Leeftijd: 21 jaar

   Beroep: Student

  • 6

   DESAEGHER Dorothée

   +
   -

   Beroep: Holistiek Iridoloog

   Speerpunten: Veiligheid, netheid, gezondheid en wederzijds respect.

  • 8

   MAENE Anne-Marie

   +
   -

   Leeftijd: 47 jaar

   Beroep: Event Manager - Vlaamse overheid

   Strijdpunten: Als Anderlechtenaar van oorsprong ben ik gemotiveerd om onze Brusselse lijst een hart onder de riem te steken. Het neerwaartse pad van Brussel is pijnlijk. Ik streef naar een veilige en schone stad met een hechte gemeenschap waarin ook het Nederlands als essentieel onderdeel van onze Vlaamse identiteit wordt gekoesterd. Een stad waar iedereen zich thuis voelt en een toekomst vol mogelijkheden. Brussel verdient beter. Kies voor verandering. Kies voor een beter Brussel. Kies N-VA!

  • 12

   RENDERS Jacqueline

   +
   -

   Leeftijd: 83 jaar

   Beroep: Gepensioneerd

  • 13

   ANGELET Damien

   +
   -

   Leeftijd: 58 jaar

   Beroep: Ambtenaar

   Functie binnen de partij: Lid van het Arrondissementeel Bestuur van N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Speerpunten: Gent? Leuven? Mechelen? Brugge? Dat zijn pas steden: er is welvaart, er is veiligheid, het is er leuk om wonen. Hetzelfde willen we voor Brussel. En daar zet ik mijn schouders onder. Samen met alle andere Brusselaars.

  • 15

   ÇELIK Süleyman

   +
   -

   Leeftijd: 23 jaar

   Beroep: Student

   Functie binnen de partij: Voorzitter Jong N-VA VUB

  • 16

   DECLERCQ Mathieu

   +
   -

   Leeftijd: 33 jaar

   Beroep: Politiek adviseur werk, economie, onderwijs en sociale zaken op de Brusselse N-VA-fractie

   Speerpunten: Brussel staat voor gigantische uitdagingen op vlak van veiligheid, armoede, werkloosheid en gezondheid. Om onze hoofdstad structureel vooruit te helpen, zijn grondige federale hervormingen nodig. Ook de gebrekkige naleving van de taalwetgeving in Brussel verdient een andere aanpak op het federale niveau. Daarom stel ik me als Brusselaar kandidaat als lijstduwer voor de Kamer.

  Opvolgers

  • 1

   MESTROM Michael

   +
   -

   Leeftijd: 35 jaar

   Beroep: Jurist en politiek adviseur huisvesting, klimaat en energie op de Brusselse N-VA-fractie

   Speerpunten: Brussel is een bruisende stad, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Zo kunnen er bijvoorbeeld op vlak van efficiënt bestuur, veiligheid en netheid enorme stappen vooruit worden gezet. Brussel verdient een écht grootstedelijk beleid – met één uniform veiligheidsbeleid, één netheidsbeleid, één woonbeleid, etc. in plaats van de huidige versnippering met 19 verschillende gemeenten.

  • 3

   DE PILLECYN Filip

   +
   -

   Leeftijd: 61 jaar

   Beroep: zelfstandig consultant

   Strijdpunten: Een slankere federale overheid en onze sociale zekerheid beter afstemmen op zij die het echt nodig hebben, kan ons vele miljarden opleveren. Die miljarden kunnen we gebruiken voor een fikse verlaging van de personenbelasting, een betere dienstverlening door overheidsdiensten en een verhoging van onze defensie-inspanningen.

  • 6

   PATYN Wout

   +
   -

   Leeftijd: 27 jaar

   Beroep: Fractiemedewerker Justitie en Institutioneel Recht op de N-VA-Kamerfractie

   Speerpunten: Ervaart u het ook? Het potentieel dat in Brussel niet wordt ontgonnen? Te veel structuren, te veel politici, te veel postjes. Het wordt tijd om te snoeien en de Brusselaar te geven waar hij recht op heeft: een efficiënt bestuur. Een bestuur waar uw belastingen renderen, waar straten er net bij liggen en waar overlast aangepakt wordt. Het wordt tijd voor een eengemaakt Brussel waar we trots op zijn!

  • 7

   SOMERS Nathalie

   +
   -

   Leeftijd: 38 jaar

   Beroep: Medewerker N-VA-partijsecretariaat

   Strijdpunten: Ik ben een jonge alleenstaande mama en ken dus als geen ander de specifieke problemen van jonge gezinnen in Brussel. “Kan ik nog een betaalbare woning vinden?” “Is er nog voldoende en betaalbare opvang voor mijn kinderen?” “Vind ik een school nabij?” “Wat met het toenemende drugsgeweld?” Allemaal herkenbare vragen. Met mijn kandidatuur voor de N-VA wil ik meewerken aan antwoorden.

  17.

  Voor U / Pour Vous

  +
  -
  • 1
   NL

   EL HAJUI Rachid

   +
   -

   Leeftijd: 45 jaar

   Beroep: gemeenteraadslid, werkt bij de MIVB

   Strijdpunten:

   - Minder belastingen en meer koopkracht. Eerlijke fiscaliteit.
   - Meer nettoloon door te besparen op de staatsstructuur.
   - Tegen alle vormen van discriminatie. Voor gelijke kansen en inclusie.
   - Strijden tegen particratie en voor directe democratie.
   - Onze democratie, normen en waarden respecteren. Mensen hebben rechten, maar ook plichten.
   - Mensen activeren om ze sneller aan het werk te krijgen.

  • 3

   ALAOUI Tarik

   +
   -

   19/07/ 1981

   Leraar Frans secundair onderwijs in school met kansarme jeugd/ echtgenote lerares Nederlands

   Strijdpunten:

   1. Politieke verandering en betere governance

   2. Politici staan te vaak te ver van de realiteit en blijven te lang de les spelen

   3. De burgers moeten terug hun instellingen naar de oorspronkelijke geest heroveren

  Opvolgers

  • 1

   RICHARDSON Natalia

   +
   -

   4/12/1972

   Journaliste en communicatiespecialiste

   Strijdpunten: Flexibelere regels creëren voor KMO’s, de motor van Brussel, onze hoofdstad. De overgrote meerderheid van ons werkt voor hen. Bakkerijen, kleine winkels, kapsalons, etc. kunnen niet omgaan met alle regels en bureaucratie die hen worden opgelegd. Laat ons de voedselketen en de rol van de boer beter respecteren, hun zwaar werk mag niet nog ingewikkelder worden door eindeloze regelgeving.

  • 2
   NL

   VANDERSTAPPEN Peter

   +
   -

   26/03/1959

   Beroep: project leader bouw

   Strijdpunten:

   - Voor een afgeslankte staat met minder bemoeienissen en regels zodat de bespaarde uitgaven beter kunnen besteed worden
   - Voor een veiliger Brussel waar je je ook 's avonds veilig kan voelen
   - Respect voor onze waarden en normen door iedereen, inclusief inwijkelingen
   - Harmonisatie van de pensioenen voor wie bijgedragen en gewerkt heeft

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni