Het collectief stop5G.be protesteert in Brussel in januari 2021 tegen de uitrol van het 5G-netwerk, nodig is voor supersnel internet

| 5G lokt veel protest uit in Brussel

5G: burgercommissie gaat akkoord met verhoging van de stralingsnorm

SVG
04/06/2021

De gemengde burgercommissie in het Brussels parlement gaat akkoord met een verhoging van de stralingsnorm naar 14,5 V/meter. Daarmee is een belangrijke kaap genomen voor de uitrol van 5G in Brussel.

Een verhoging van de stralingsnorm, nodig voor de uitrol van 5G, is een van de 49 aanbevelingen waarover een gemengde commissie van 45 burgers en 15 parlementsleden zich in het Brussels parlement momenteel buigen.

Een eerste reeks aanbevelingen is afgelopen zaterdag gestemd.

Daaruit is gebleken dat de de gemengde burgercommissie voorstander is van de versoepeling van de strenge Brusselse norm van 6V naar 14,5V per meter. In een amendement is daar nog aan toegevoegd dat het een maximum-norm moet zijn.

Daarmee is een belangrijke kaap genomen om 5G uit te rollen, het snelle mobiele internet. Die uitrol was vandaag zo goed als onmogelijk door de strenge stralingsnormen in Brussel. Volgens de experten is een stralingsnorm van 14,5 V/meter wel een haalbare kaart.

Ter vergelijking: in Vlaanderen ligt de norm op 20 V/meter. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt een maximumblootstelling aan van 41,2V per meter.

5G-vrije zones

Een andere aanbeveling die is goedgekeurd is de oprichting van een openbaar monitoringssysteem over de gevolgen van straling op de gezondheid. De gemengde commissie beveelt ook aan om na te gaan of er geen 5G-vrije zones in de stad kunnen komen, zodat er vergeleken kan worden wat de effecten zijn van 5G op gezondheid en leefmilieu. Verder moeten de gemeentelijke heffingen op GSM-antennes gelijk getrokken worden in heel Brussel en bepaald worden op basis van het "de vervuiler betaalt"-principe.

De aanbevelingen gaan niet alleen over gezondheid- en milieuaspecten, maar ook over economie en werk. Daarover wordt deze zaterdag verder gedebatteerd.

Als alle aanbevelingen gestemd zijn, kunnen ze als basis dienen voor een of meerdere ordonnantiewijzigingen. Die worden in het najaar verwacht.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni