Ambitieus Brussels klimaatplan: 'Tegen 2035 geen diesel- of benzinewagens meer'

Filip De Rycke
24/10/2019
Updated: 24/10/2019 22.04u

De Brusselse regering heeft de definitieve versie van het Brussels klimaatplan goedgekeurd. Dat plan omvat een aantal maatregelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het plan is meteen het Brusselse luik van het grotere Nationale Klimaatplan dat eind dit jaar naar Europa moet. De meest in het oog springende maatregel is het totale verbod op diesel-of benzinewagens tegen 2035.

Volgens het Brusselse klimaatplan moet de CO2-uitstoot met 40 procent dalen tegen 2030. Twintig jaar later, in 2050, moet het hele gewest dan klimaatneutraal zijn. Het is een “transversaal” plan waarbij de accenten liggen op mobiliteit, de bouwsector en de lokale economie. “Brussel is het eerste van de drie gewesten met een klimaatplan” zegt minister-president Rudi Vervoort (PS).

De Brusselse ambities liggen volgens Brussels milieuminister Alain Maron (Ecolo) nu hoger dan de vorige regeringsploeg. “Bovendien liggen ze nu ook geheel in de lijn met de andere Europese steden”. zegt Maron.

"Onze doelstellingen liggen in de lijn van de andere Europese steden"

Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Leefmilieu over het Brussels klimaatplan

Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Milieu, Klimaat, Sociale Integratie, Gezondheid, Energie, Water, Netheid en de Haven van Brussel

Renovatie

60 procent van de CO2-uitstoot in Brussel hebben we te danken aan onze gebouwen. Die moeten dringend worden aangepakt inzake isolatie en verwarming en energieverbruik. Er moet dan ook volop worden ingezet op renovatie. Brussels minister Elke Van Den Brandt (Groen) aan BRUZZ: “Momenteel wordt jaarlijks 1% van ons gebouwenpark gerenoveerd. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet dat naar 3 procent gaan”.

Mensen en bedrijven zullen dus nog meer moeten worden aangepord om te renoveren. Maar dat kost geld. De Brusselse regering denkt aan fiscale incentives, subsidies en speciale groene leningen. Wie voor de renovaties z’n spaargeld aanspreekt wil de Brusselse regering tegemoetkomingen in het leven roepen.

“Die extra inspanningen die nodig zijn in de bouwsector kunnen ook positief uitvallen voor de Brusselse werkgelegenheid”: voegt Van Den Brandt eraan toe.

Economische activiteit naar de stad halen

Op het vlak van economie wil de Brusselse regering de kaart trekken van de circulaire economie. Dat is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden.

Winkels met opgeknapte vintagemeubelen, die in Brussel een groot succes kennen, zijn een mooi voorbeeld van die kringloopeconomie. En dat kan toegepast worden op heel wat sectoren. “Onze stad is verantwoordelijk voor een grote indirecte uitstoot. Die ligt voor Brussel vijf keer hoger buiten dan binnen Brussel”, zei Barbara Trachte (Ecolo), Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie.

Geen dieselwagens meer tegen 2030

Het autoverkeer is in ons gewest goed voor 30 procent van alle CO2-uitstoot. Met andere woorden: de autodruk moet omlaag. “Dat is niet alleen goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de stad worden er aangenamer door” zegt Brussels mobiliteitsminister Elke Van Den Brandt (Groen).

In het klimaatplan houdt de Brusselse regering vast aan de invoering van de dieselban in 2030. Vijf jaar later moeten ook alle andere verbrandingsmotoren de stad uit. Dat zijn dan de wagens op benzine en LPG. Wat de gemotoriseerde tweewielers betreft, ook daar wil de regering het mes in zetten. Ook zij worden op korte termijn opgenomen in het LEZ (Low Emission Zone). Vanaf 2022, over een goeie twee jaar, zouden de meest vervuilende motorfietsen verboden kunnen worden binnen Brussel.

Het Good Move plan, het Gewestelijk Mobiliteitsplan, is net uit openbaar onderzoek en in een tweede lezing en zal worden uitgerold. Enkele Brusselse gemeenten hebben het plan ook al onderschreven.

De autodruk verminderen door groene fiscaliteit

Er zal daarom volop geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. Het aanbod van zowel metro, tram als bus (+30 procent) wordt uitgebreid. Maar ook de automobilist zal mee moeten gaan. Om het autogebruik te verminderen werkt de regering aan een nieuwe autofiscaliteit.

Het bezit van de auto zal niet langer worden belast maar wel het gebruik ervan. “Het is een gedrag sturende hervorming waarbij de auto nog wel mag worden gebruikt. Maar je zal over je gebruik wat meer moeten nadenken” aldus Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Begroting.

"We gaan niet blijven wachten op de anderen"

Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) over een vorm van belasting op het autogebruik in Brussel

Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid

Iedereen betaalt

Ook de autopendelaar die van buiten Brussel de stad in rijdt zal op termijn meebetalen. Gatz en de voltallige Brusselse regering blijven achter de slimme kilometerheffing staan. Vlaanderen en het Waals Gewest willen daar voorlopig niets weten. “We gaan niet blijven wachten op de anderen” aldus Gatz, "en dus komt er systeem waarbij iedereen betaalt." Onder welke vorm dat zal zijn, is nog koffiedik kijken.

De komende weken zullen de Brusselse ministers voor elk van hun bevoegdheden het klimaatplan verder uitwerken. Bedoeling is om in 2020 te komen tot een klimaat-ordonnantie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Milieu, klimaat, Brusselse regering

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie