Bewoners Poincarélaan wanhoop nabij over stank snackbars

Bewoners van een cohousingproject op de hoek van de Bergensesteenweg en de Poincarélaan hebben een probleem: hun buurt stinkt. De geur wordt verspreid door de ventilatie van aangrenzende snackbars en restaurants. Het probleem sleept al jaren aan en is door onderzoek bewezen, maar de bevoegde overheden treden niet op volgens de bewoners.

In Brussel schuilen vaak onverwachte verrassingen achter de gevels. Dat is ook het geval aan de Poincarélaan waar achter een oude edelsmederij een architectenbureau en cohousingwoningen verborgen zijn. Een gedeelde groene ruimte maakt het geheel af. Dat maakt het heerlijk wonen midden in de stad. Alleen jammer dat het er al jaren stinkt.

Dat komt door een aantal restaurants die aan het project grenzen. Hun verluchtingsinstallaties voeren vuile lucht af naar de binnenkant van het huizenblok. Die lucht stinkt en de machines zorgen voor geluidsoverlast. De problemen bestaan al meer dan tien jaar en hebben al verschillende getergde bewoners doen verhuizen uit Kuregem.

'Sterke geurhinder'

“We kunnen niet in onze tuinen zitten en moeten de ramen dichthouden,” zegt Goedele Desmet die er wel nog woont en werkt in het architectenbureau.

De geur- en lawaaiproblemen worden bewezen door onafhankelijke onderzoeken door milieuadministratie Leefmilieu Brussel en GENES. BRUZZ kon de documenten inkijken. In de tuin wordt een sterke en hinderlijke geur vastgesteld. Op de eerste verdieping blijkt de geurhinder nog erger, volgens het rapport. “Een onvermijdelijke geur die de aandacht van de persoon opeist,” staat er.

Rapporten van Leefmilieu Brussel tonen ook aan dat de afzuiginstallaties te luid zijn. Gevraagd naar een reactie stelt Leefmilieu Brussel dat het na klachten is tussengekomen en dat de geluidsovertredingen van drie handelszaken verholpen zijn. Maar omdat stank niet in de Brusselse wetgeving staat, kan de gewestelijke administratie dat niet aanpakken.

Poincarélaan geurhinder stank overlast
© Goedele Desmet
| Veel schoorstenen waar een erg sterke geur uit komt

Zwarte neerslag

“De problemen zijn er al zeker sinds 2007,” zegt Desmet. “Sindsdien zijn er nog verschillende zaken en dus ook ventilatieschouwen bijgekomen.”

Het probleem zit bij die schouwen, ze zijn vaak niet geplaatst zoals het hoort en dat zorgt voor overlast. “Na klachten verandert er soms wel iets aan de schouwen, ze worden dan verplaatst of wat hoger gemaakt,” zegt de architecte. De bewoners vermoeden dat er ook een probleem is met wat er uit de schouwen komt. In de tuinen valt namelijk zwarte neerslag.

Het is de gemeente Anderlecht die geuroverlast moet aanpakken op basis van het politiereglement, bij gebrek aan gewestelijke wetgeving. De bewoners hebben de indruk dat Anderlecht talmt met de behandeling van de klachten. Goedele Desmet heeft daarom haar hoop gesteld op het nieuwe schepencollege, waar sinds dit jaar ook Ecolo-Groen en Défi deel van uitmaken.

Andere zaken

De gemeente zelf zegt echter al gevolg te hebben gegeven aan de klachten, die al jaren bekend zijn, onder meer via stedenbouwkundige controles en processen-verbaal van overtredingen en ingebrekestellingen. "Maar de klacht van mevrouw Desmet betreft vandaag andere nummers van de Bergensesteenweg", klinkt het bij de administratie, "die momenteel het voorwerp uitmaken van stedenbouwkundige controles, en desgevallend gevolgd zullen worden door pv's en het verzoek om vergunningen aan te vragen indien nodig."

Waarnemend burgemeester Alain Kestemont (Défi) liet BRUZZ ook weten dat hij de bewoners zou uitnodigen om het probleem volgende week te bespreken.

Dit artikel kwam tot stand dankzij een tip van een lezer. Nieuws melden kan via Whatsapp (0489-988.988) of via het formulier op onze website.

Milieuhinder: 600 klachten per jaar

Leefmilieu Brussel kreeg het afgelopen jaar ruim 600 klachten binnen over milieuhinder. Twee derde van de klachten ging over geluidsoverlast door bedrijven of personen. In eerste instantie gaat de gewestadministratie in dialoog met overtreders, als dat niets uithaalt wordt een proces-verbaal opgesteld en gaat het dossier naar de procureur. Zelf klacht indienen kan via het recent ingevoerde portaal Ruisinfo.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?