Kort gesprek

Bond Beter Leefmilieu: ‘De overheid moet rekening houden met negatieve impact luchthaven’

Bettina Hubo
© BRUZZ
09/01/2024

Bond Beter Leefmilieu (BBL) diende een uitgebreid bezwaarschrift in tegen de nieuwe omgevingsvergunning die Brussels Airport tracht te bemachtigen. “Beperk het aantal vliegbewegingen per jaar tot 220.000,” zegt BBL-expert Jasper Wouters.

Leefmilieu Brussel riep de Brusselaars op om te reageren op het openbaar onderzoek. Wat staat er op het spel?
Jasper Wouters: De nieuwe milieuvergunning bepaalt onder welke voorwaarden de luchthaven de komende jaren uitgebaat mag worden, hoeveel vluchten er per jaar toegestaan zijn, hoeveel nachtvluchten. De vergunning kan ook doelstellingen opleggen voor geluids-, CO2- en stikstofdioxidereductie, zodat bepaalde types van vliegtuigen niet meer kunnen opstijgen. In de huidige vergunning, die in juli afloopt, staan er heel weinig voorwaarden. Het is nu dus hét moment om de overheid te dwingen rekening te houden met de negatieve impact van de luchthaven.

Gaat het over vliegroutes en spreidingsplannen, waarover actiegroepen in Brussel en de Rand al jaren ruziën?
Wouters: Nee, vliegroutes en spreidingsplannen zijn federale materie. Hier gaat het over een Vlaamse vergunning.

"BBL vraagt de stopzetting van de nachtvluchten"

Jasper Wouters (BBL)

1872 Kort Gesprek Jasper Wouters

Wat zijn de belangrijkste bezwaren?
Wouters: Er is de lawaaioverlast die gezondheidsschade veroorzaakt, de uitstoot van CO2 en de neerslag van stikstof op de natuur. De luchtvaartsector werkt wel aan verduurzaming, maar die staat in de kinderschoenen. Vliegtuigen op waterstof zijn nog lang niet in productie. Daarom vragen wij, wetende dat Brussels Airport de ambitie heeft om een vijfde meer passagiers en dubbel zoveel cargo te vervoeren, dat het aantal vliegbewegingen per jaar beperkt wordt tot 220.000, vijf procent minder dan net voor corona. Ook vragen we de stopzetting van de nachtvluchten.

Een verbod op de nachtvluchten stuit op groot verzet, onder meer bij de werkgeversorganisaties. Zij werpen het economische belang van de luchthaven en de werkgelegenheid op.
Wouters: Uit onze recente studie blijkt dat er geen banenverlies hoeft te zijn als het goed voorbereid wordt. Er is veel werk bij andere bedrijven, het spoor bijvoorbeeld.

De uitreiking van de vergunning is een politieke beslissing. Verwacht u drastische maatregelen?
Wouters: We stellen vast dat het spel vanuit de luchtvaartindustrie heel hard gespeeld wordt. Toen de Nederlandse regering vorig jaar een krimp van Schiphol aankondigde, dreigden Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen er meteen mee dat ze dan niet langer op Schiphol zouden vliegen. We hebben dus politici nodig die de rug rechten tegen deze platte chantagetechnieken. Want ze kunnen de gezondheidsrisico’s en de CO2-uitstoot moeilijk naast zich neer blijven leggen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , Bond Beter Leefmilieu , BBL , Brussels Airport , Jasper Wouters , milieuvergunning

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni