Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

| Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie;

Brussel investeert meer dan 5 miljoen in vergroening schoolpleinen

FDK
© BRUZZ
30/04/2021

Brusselse scholen kunnen rekenen op een budget van meer dan 5 miljoen om hun terreinen te vergroenen. Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu en Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) lanceert de Brusselse regering een projectoproep. De bedoeling is ook om dichtbevolkte buurten zo extra groen te bieden.

"Het Brussels Gewest telt meer dan zeshonderd scholen, voorzien van gebetonneerde en luidruchtige speelplaatsen met weinig ruimte voor afwisseling", meent het kabinet-Maron. Met deze operatie ‘Re-creatie’ wil de minister dan ook recreatieve, groene ruimten creëren die aangenamer zijn voor de kinderen. “We willen samen bouwen aan groenere, gezelligere en inclusievere speelplaatsen waar leerlingen zich voluit kunnen herbronnen.”

Verfrissing voor kinderen en buurtbewoners

Zowel op vlak van milieu en klimaat, als op sociaal vlak brengt het vergroeningsproject voordelen met zich mee, aldus minister Maron. “Een vergroening van de speelplaatsen verbetert de bodemdoorlaatbaarheid en het waterbeheer. De koelte-eilandjes die zo ontstaan, verhogen de veerkracht van Brussel tegenover de klimaatverandering en zullen zowel de leerlingen als de buurtbewoners tijdens hittegolven verfrissen.”

Volgens het Natuurplan van Leefmilieu Brussel is één school op vier gelegen in een gebied met een tekort aan publiek toegankelijke groene ruimten. “Daarom zullen we toezien op een vergroening van hoofdzakelijk de speelplaatsen van scholen gelegen in dichtbevolkte wijken, met heel weinig groene ruimten in de buurt”, verklaart Maron.

“De oasen die deze plekken zullen vormen, kunnen een oplossing bieden voor het gebrek aan groene ruimten en speeltuinen in bepaalde wijken"

minister-president Rudi Vervoort (PS)

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

Bovendien zouden scholen na de vergroening ook hun speelplaatsen kunnen openstellen voor buurtbewoners. “Zoiets zendt een positief signaal uit naar de bevolking en kan bijdragen tot de algemene sfeer in de wijk”, zegt minister-president Rudi Vervoort. “De oasen die deze plekken zullen vormen, kunnen een oplossing bieden voor het gebrek aan groene ruimten en speeltuinen voor gezinnen in bepaalde wijken.”

Als scholen hun pleinen willen openstellen naar buurtbewoners toe speelt dat in hun voordeel om geselecteerd te worden voor het project, maar het is geen vereiste, aldus het kabinet-Maron.

Tot 300.000 euro per school

Scholen die hun pleinen graag iets groener zien, kunnen een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel tot 15 juli 2021. Ongeveer twintig scholen zullen geselecteerd worden en begeleid in twee groepen: de eerste gaat van start in september 2021, de tweede in januari 2022.

Naast een methodologische en technische begeleiding van de werken, kan een geselecteerde school rekenen op een subsidie tot 300.000 euro. De eerste vergroende speelplaatsen zouden af zijn in 2023.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni