Fijn stof luchtkwaliteit luchtvervuiling milieu skyline panorama Brussel upsite

| Luchtvervuiling in de Brusselse skyline (archief)

Brussel krijgt gelijk van advocaat-generaal EU-Hof in zaak rond emissies

© Belga
10/06/2021

Als het van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie afhangt, moet dat Hof het beroep afwijzen dat Duitsland, Hongarije en de Europese Commissie hebben ingediend in een zaak waar de steden Brussel, Parijs en Madrid eerder gelijk hadden gekregen. Alles draait rond de emissienormen die vijf jaar geleden ingesteld werden voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Even terugspoelen naar 2016. Naar aanleiding van het dieselgate-schandaal voerde de Europese Commissie toen een testprocedure in waarbij de uitstoot van verontreinigende stoffen door auto's in reële rijomstandigheden wordt gemeten, in plaats van in een labo. Tegelijk legde ze nieuwe emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx) vast, die tijdens de nieuwe tests niet mochten worden overschreden.

Bevoegdheidskwestie

Omdat ze de grenswaarden te hoog vonden, vochten Brussel, Parijs en Madrid ze aan bij het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het EU-Hof. Eind 2018 kregen die steden gelijk en werd de verordening van de Europese Commissie deels vernietigd.

In essentie oordeelde het Gerecht dat de Commissie de geldende Euro 6-norm had gewijzigd, iets waar enkel het Europees Parlement en de Raad voor bevoegd zijn. De Commissie en EU-lidstaten Duitsland en Hongarije, twee landen met een belangrijke auto-industrie, dienden tegen dat arrest echter beroep in ('hogere voorziening').

Belangrijk advies

In die procedure heeft de advocaat-generaal van het Hof Brussel, Parijs en Madrid nu opnieuw gelijk gegeven. In zijn conclusie legt hij ten eerste uit waarom de steden wel degelijk rechtstreeks geraakt worden door de emissienormen voor nieuwe voertuigen, en hun beroepen dus ontvankelijk zijn.

Ten gronde bevestigt hij het eerdere arrest, in die zin dat de Commissie zich inderdaad ten onrechte op het terrein van het Parlement en de Raad begaf. Daarom, besluit advocaat-generaal Michal Bobek, moeten de hogere voorzieningen in hun geheel worden afgewezen.

De conclusie van de advocaat-generaal is slechts een advies. Doorgaans wordt die door de rechters wel gevolgd in hun uiteindelijke arrest.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni