Lage-emissiezone transformeert Brussels wagenpark

Verkeer Meiserplein 04 Verkeer Meiserplein 04
© Bart Dewaele
© Bart Dewaele

De lage-emissiezone, die in Brussel in 2018 werd ingevoerd, heeft een duidelijke impact op het Brusselse wagenpark. Het aantal zwaar vervuilende voertuigen in Brussel is sterk afgenomen, waardoor ook de uitstoot van vervuilende stoffen is gedaald. Dat is de conclusie van een tweede evaluatie van de LEZ door Leefmilieu Brussel.

Sinds januari 2018 worden de oudste dieselwagens (euro 0 en 1) geweerd uit het Brussels Gewest. Een jaar later werd de LEZ iets strenger, door ook dieselwagens met euronorm 2 en benzinewagens met euronorm 0 en 1 te weren. Het ging toen om 19.000 Brusselse auto’s.

Eind 2019 was het aandeel meest vervuilende wagens sterk gedaald, blijkt uit een evaluatie van de LEZ in 2019 door Leefmilieu Brussel. In vergelijking met september 2018 waren er eind vorig jaar 88 procent minder dieselwagens met euronorm 2 en benzinewagens met euronorm 0 en 1.

Ook het percentage voertuigen die in 2020 niet meer welkom waren is in 2019 gedaald. In september 2018 was 4,2 procent van de Brusselse wagens nog een diesel met euronorm 3. Die zijn sinds januari dit jaar verboden. Eind 2019 ging het om 2,1 procent van het Brusselse wagenpark. In diezelfde periode is het aantal voertuigen dat onder de criteria van 2022 valt al met 20 procent gedaald. Voor de criteria die in 2025 van toepassing zullen zijn gaat het om een daling van 15 procent.

Effect van boetes

“Deze aanzienlijke daling bevestigt de doeltreffendheid van de LEZ in het verminderen van het aantal zwaar vervuilende voertuigen op de weg”, klinkt het in het rapport. De daling zette zich het snelste voort in de eerste maand waarin ook boetes werden uitgeschreven.

Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)
© PhotoNews
| Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ.)

Sinds het begin van de LEZ werden in totaal 10.499 boetes uitgeschreven, waarvan het overgrote merendeel in 2019. Dat jaar nam ook het aantal ANPR-camera’s toe van 211 camera’s eind 2018 tot 272 ANPR-camera’s eind 2019. Bijna vier op de vijf boetes had betrekking op voertuigen uit Vlaanderen en Wallonië. De meerderheid van de beboete bestuurders (86 procent) kreeg slechts één boete, tien procent van de bestuurders werd twee keer beboet.

Minder uitstoot

De evolutie in de samenstelling van het wagenpark heeft ook gevolgen voor de Brusselse luchtkwaliteit. “Het wegvervoer is een van de belangrijkste bijdragers aan de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in het Brussels Gewest. In 2018 was het de belangrijkste bron van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 en PM2.5) en black carbon (BC) die werden uitgestoten in het Gewest”, stelt Leefmilieu Brussel.

Volgens schattingen van Leefmilieu Brussel is de uitstoot van alle personenwagens tussen juni 2018 en december 2019 met 11 procent gedaald voor stikstofoxiden, met 11,5 procent voor fijn stof (PM2.5) en met 77 procent voor black carbon. Voor bestelwagens gaat het om een daling van 3,5 procent voor stikstofoxiden, 21 procent voor fijn stof en 73 procent voor black carbon. “De sterke vermindering van de black-carbonuitstoot is het gevolg van het uit het verkeer halen van de oudste dieselvoertuigen, die de grootste vervuilers waren”, klinkt het.

Die evolutie blijkt ook uit metingen van luchtverontreinigende stoffen in alle Brusselse meetstations. Tussen 2018 en 2019 zijn de jaarlijkse NO2-concentraties in alle meetstations in Brussel met 10 procent gedaald. De Europese grenswaarden voor NO2 werden dat jaar voor het eerst gehaald in alle meetstations.

De volgende verstrenging van de LEZ komt er in 2022. Dan zullen dieselwagens met euronorm 4 verboden worden. In 2025 krijgen ook dieselwagens met euronorm 5 en benzinewagens met euronorm 2 geen toegang meer tot het gewest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?