De Groene Wandeling, hier in Anderlecht

| De Groene Wandeling, hier in Anderlecht.

Brussels Gewest koopt gronden langs Groene Wandeling in Sint-Agatha-Berchem

© BRUZZ
13/01/2022

De Brusselse regering heeft donderdag beslist om verschillende percelen van bijna één hectare aan te kopen langs de Groene Wandeling in Sint-Agatha-Berchem. Zo wordt meer natuur toegankelijk voor Brusselaars. De aankoop gebeurt op voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo).

Naar het voorbeeld van de recente aankoop van de Kauwbergsite in december 2018 zal de nieuwe gewestelijke aankoop het mogelijk maken om nieuwe natuur- en erfgoedgebieden openbaar te maken en het behoud ervan op lange termijn te garanderen. En dat is nodig volgens het Gewest, want een op de vijf Brusselaars heeft nog steeds geen toegang tot een openbare groene ruimte in de buurt van zijn woning. Bovendien staat de biodiversiteit onder druk door de klimaatverandering.

“Deze beslissing ligt volledig in de lijn van de wens van de regering om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en de natuurgebieden die de rijkdom van het natuurlijke erfgoed van het Gewest vormen, te beschermen," zegt minister-president Rudi Vervoort.

Kattebroeksite

Het natuurgebied Kattebroek in Potaarde heeft een vegetatielandschap dat hoofdzakelijk bestaat uit weilanden, rietvelden, braakliggende stukken en loofbosjes en is een waardevolle getuige van het oorspronkelijke valleilandschap van het stroomgebied van de Zenne. Sinds enkele jaren blijkt uit verschillende analyses en studies dat de Kattebroeksite een waardevolle rol speelt voor het Brussels Gewest als vochtig gebied. Het is onder andere belangrijk in de strijd tegen het hitte-eilandeffect, dat nog wordt versterkt door de klimaatverandering. Bovendien is het een habitat voor verschillende dier- en plantensoorten.

De totale kostprijs van de aankoop bedraagt 4,9 miljoen euro. Met deze aankoop heeft het Gewest definitief het behoud bevestigd van dit natuurgebied, dat voorheen bebouwbaar gebied was in het gewestelijk bestemmingsplan (GBP), maar sinds 2006 als landschap is beschermd.

“Deze operatie komt bovenop de andere projecten die sinds 2019 in dit verband werden uitgevoerd, zoals de aankoop van het Wielsmoeras in Vorst, het project van het Kleine Zennepark in Anderlecht en de openlegging van de Zenne in de Noordwijk," zegt Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu.

Zodra de eigendomsoverdracht is afgerond, zullen de terreinen worden beheerd door Leefmilieu Brussel, de administratie die verantwoordelijk zal zijn voor het behoud van dit beschermde natuurgebied, in samenhang met het beheer van de Groene Wandeling die erdoorheen loopt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni