| Een vorig project van de Bûûmplanters

Bûûmplanters gaan Van Praet-site vergroenen

CD
© BRUZZ
19/01/2022

Het buurtpark in het hart van de toekomstige wijk op de Van Praet-site in Neder-Over-Heembeek zal gedurende drie jaar tijdelijk geactiveerd worden door het Brussels project Bûûmplanters. Eind november lanceerde de Stad een oproep voor het tijdelijk beheer van de site. Drie organisaties dienden een voorstel in.

De Bûûmplanters, een project van de tweetalige vzw NoWayBack, willen mensen sensibiliseren en activeren rond het duurzaam beheer van ecosystemen en wat de natuur voor de wijk kan betekenen. De vereniging wil daarbij sociale drempels verlagen en betrokkenheid verhogen.

Op de Van Praet-site stellen ze het project Bûûmparck Van Praet voor. Met beperkte ingrepen willen de Bûûmplanters het ecologisch potentieel van de site verder ontwikkelen in samenwerking met lokale vrijwilligers en partnerorganisaties.

Buurtbewoners betrekken

De Bûûmplanters zullen de site volledig zelf beheren. Ze willen samenwerken met lokale actoren, zoals bewoners, organisaties en scholen. Elke maand zal er een open vergadering plaatsvinden waarop iedereen welkom is om activiteiten voor te stellen of samenwerkingen op poten te zetten.

"Op dit niemandsland zal binnen enkele jaren een volledig nieuwe wijk verrijzen, met een groot park. We willen het nu al meer identiteit en leven geven, en daarom sprak het project van de Bûûmplanters ons erg aan. Het is nuttig om hier nu al activiteiten en inrichtingsprincipes uit te testen en zo de betrokkenheid van de buurt bij deze plek te vergroten," zegt schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte, Ans Persoons (One.brussels-Vooruit).

Het project gaat begin 2022 van start en loopt gedurende drie jaar. De Stad Brussel trekt 70.000 euro investeringsmiddelen en een jaarlijks bedrag van 20.000 euro werkmiddelen uit voor de tijdelijke invulling.

Masterplan Van Praet

Simultaan met het tijdelijk gebruik van de site zal ook het Masterplan ZIR 4 gradueel ontwikkeld worden. Naast een nieuwe school (met sportzaal en theater), komen in de nieuwe ecologische wijk ook woningen, een kinderdagverblijf, lokale handelszaken en een moerasbos.

"Terwijl we wachten op de inrichting van het nieuwe park, zorgen de Bûûmplanters met de tijdelijke invulling van dit braakliggend terrein dat de bewoners al kunnen deelnemen aan vergroeningsacties en dat ze zich dit prachtige stukje wilde natuur kunnen toe-eigenen," zegt schepen van Groene Ruimten Zoubida Jellab (Ecolo).

De aanleg van het definitieve park is de laatste stap van het Masterplan.

Een luchtfoto die toont waar het project van de Bûûmplanters komt, op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan

| Een luchtfoto die toont waar het project van de Bûûmplanters komt, op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni