| De zone was vroeger erg moerassig, water- en overstromingsgebieden blijven dan ook erg aanwezig in de nieuwe wijk.

Overstroombaar park, mensluwe zone en gemengde wijk: dit is het masterplan Van Praet

Kris Hendrickx
© BRUZZ
23/06/2021

Nieuwe Brusselse wijken ontstonden de voorbije jaren al eens zonder een echt totaalplan. In de Van Praetwijk aan het kanaal moet dat anders. Open ruimte is het uitgangspunt en er komt zelfs een mensluwe zone. Tegelijk groeit de wijk uit tot een gemengde buurt met een nieuwe school, een theaterzaal en compacte woningen.

Het schepencollege van de Stad Brussel keurde zonet het masterplan goed voor een gebied van 27 hectare ten noordoosten van de Van Praetlaan. Het plan voor het zogenaamde 'gebied van gewestelijk belang' is het resultaat van 7 maanden studiewerk en een participatietraject met de lokale buurtraad.

Het uitgangspunt van het plan wordt deze keer niet een open terrein dat volgebouwd wordt, maar de onbebouwde ruimte, zegt schepen van stedenbouw Ans Persoons (One.brussels – Vooruit). “De groene ruimte wordt het raamwerk waarbinnen de nieuwe gebouwen zich moeten inpassen. Daardoor kunnen we open ruimte maximaal behouden, regenwater maximaal opvangen en compacte bouwblokken realiseren.”

"De groene ruimte wordt het raamwerk waarbinnen de nieuwe gebouwen zich moeten inpassen."

Ans Persoons (One.brussels-Vooruit)

Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, Nederlandstalige Aangelegenheden en Onderwijs in Brussel-Stad

Het plan houdt ook rekening met de aanzienlijke aanwezigheid van water in de zone, die vroeger erg moerassig was en overstromingsgebieden telde. “Of we het nu willen of niet, die waterlogica zal zich blijven manifesteren,” zegt Ward Van Hemeledonck van Plusoffice, dat meewerkte aan het masterplan. Er komt ook een moerasbos (zie overzichtsbeeld onderaan), dat als een mensluwe zone wordt ingericht en een overstroombaar park (zie overzicht onderaan).

Op plekken waar vandaag geen echte open ruimte is, komt een gemengde stadswijk. Die zal woningen omvatten, maar ook een middelbare school voor 700 leerlingen, een crèche en een sport- en theaterzaal. Het wijkontwerp spoort zo met de filosofie van de 10-minutenstad die de Stad Brussel al enkele jaren hanteert. In dat concept moeten alle basisvoorzieningen in woonwijken zich op maximaal 10 minuten wandelafstand bevinden.

"De Stad kijkt hier vooruit, terwijl de Brusselse overheden vroeger vaak promotoren moesten achterna hollen.”

Kristiaan Borret (Brussels bouwmeester)

1758 Ambtenaren Borret

Het plan kwam tot stand in samenwerking met de Brusselse bouwmeester. “Oorspronkelijk had je voor deze zone een pak verschillende plannen, die niet op elkaar afgestemd waren, legt bouwmeester Kristiaan Borret uit. “De MIVB zou een tram naar Neder-Over-Heembeek aanleggen, de Stad wou een school en woningen bouwen en het Gewest wou de uitloper van de A12 aanpakken."

"Het masterplan kwam er nog net op tijd en verknoopt die verschillende projecten in een zone die een beetje een rafelgebied was. We kunnen de locatie van de tramhalte nu bijvoorbeeld kiezen in functie van de school. De Stad kijkt hier vooruit, terwijl de Brusselse overheden in het verleden vaak promotoren moesten achterna hollen.”

Ook de lokale wijkraad van Neder-Over-Heembeek nam deel aan het planningstraject.

van praet ZIR GGB

| Overzicht van de perimeter van het masterplan. Het mensluwe moerasbos ligt centraal links, het park net onder het midden van het beeld. De gekleurde gebouwen zijn nieuwe bouwvolumes. Het gele gebouw is de school, het blauwe deel van dat complex de theater- en sportzaal. Langs de Oorlogskruisenlaan komt in de toekomst mogelijk een waterloop op de middenberm.

overstroombaar park

| het overstroombare park, met wadi's

Van Praet

| Veel plaats voor fietsers en voetgangers.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni