1888 BRUSSEL KIEST DE STENEN woningbouw zicht Noord Tour en Taxis 2

Saskia Vanderstichele

| De bouwmeester moet de kwaliteit van de stadsontwikkeling in Brussel bevorderen.

Brusselse regering start zoektocht naar nieuwe bouwmeester

© BRUZZ
31/05/2024
Updated: 31/05/2024 12.19u

De Brusselse regering heeft donderdag groen licht gegeven voor een oproep naar kandidaten voor het bouwmeesterschap. De nieuwe bouwmeester zal op 1 januari 2025 starten.

Het mandaat van de huidige bouwmeester van het Brussels Gewest, Kristiaan Borret, loopt dit jaar af. Hij was tien jaar in functie en wil ook niet meer verder met de functie. Hij wenst zijn opvolger alle succes toe.

De volgende bouwmeester zal slechts één mandaat van vijf jaar kunnen aanblijven, zo heeft de regering beslist.

De Brusselse regering besliste ook om de rol van de bouwmeester uit te breiden. Zijn of haar adviesbevoegdheid zal ook de open publieke ruimte beslaan: voor de grotere inrichtingsprojecten vanaf 5.000 vierkante meter zal de bouwmeester een advies moeten verlenen in het kader van de vergunningsaanvraag, terwijl dit momenteel enkel geldt voor bouwprojecten, zo meldt staatssecretaris Ans Persoons.

Onafhankelijk advies

De bouwmeester heeft vooral een begeleidende functie. Hij of zij moet de kwaliteit van de stadsontwikkeling in Brussel bevorderen door advies te geven over grote bouwprojecten, ontwerpen tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen en wedstrijden uit te schrijven.

Dat moet in alle onafhankelijkheid gebeuren. Daarom heeft de regering beslist dat de volgende bouwmeester rechtstreeks aan de minister-president zal rapporteren.

"Dat is logisch, aangezien de bouwmeester voor de hele Brusselse regering werkt. Die wordt hiermee herbevestigd als een volwaardige, onafhankelijke, transversale instelling zonder hiërarchische relatie met de andere Brusselse instellingen. We volgen hiermee de goede praktijk in Vlaanderen", zo legt het kabinet van Persoons uit.

Ook dat de rol wordt beperkt tot één mandaat per persoon hangt samen met die versterking van de onafhankelijkheid. Daarnaast geeft het kabinet-Persoons nog mee dat "het goed is dat de functie regelmatig door een andere persoon wordt opgenomen om zo met een frisse blik tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe onderzoeken op te starten."

Al kan ook meespelen dat de regering zo gedoe wil vermijden. In 2020 werd de aanstelling van Borret voor een tweede mandaat nog aangevochten bij de Raad van State door een tegenkandidaat.

Bouwmeester of commissie

Het Brusselse bouwmeesterschap werd ingevoerd in 2009. Onlangs stelde de voorzitter van de Franstalige Orde van Architecten, Francis Metzger, de functie in vraag en beschuldigde hij Borret van autoritaire trekken. Metzger pleitte ervoor om de functie te vervangen door een commissie van experten.

1.334 Brusselse en internationale architecten ondertekenden daarop een open brief die het opnam voor Borret en het bouwmeesterschap.

Met deze beslissing bevestigt de Brusselse regering dat het toch één bouwmeester wordt en geen commissie van experts. De Brusselse regering duidt die aan op basis van een voorstel door een onafhankelijke selectiecommissie, die wordt binnenkort samengesteld.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni