Eerste vier elektrische laadpalen van gewestelijk netwerk ingehuldigd

© Rudi Vervoort via Twitter
| De laadpalen maken deel uit van een Brussels netwerk dat op korte termijn en in drie luiken moet uitgerold worden in het gewest.

De eerste vier elektrische laadpalen van het Brusselse elektrische laadpalen-netwerk "Charge.Brussels" zijn dinsdag in Evere officieel ingehuldigd door de Brusselse ministers van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en van Leefmilieu Céline Fremault (CDH), Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Erik Kemink, CEO van PitPoint. De concessie voor de plaatsing en uitbating van de laadpalen tot in 2028 werd toegewezen aan de Nederlandse operator PitPoint. De laadpalen voorzien 100 procent groene energie.

De laadpalen maken deel uit van een Brussels netwerk dat op korte termijn en in drie luiken moet uitgerold worden in het gewest. Een eerste luik focust op de installatie van een basisnetwerk van een honderdtal laadpalen, of één laadpaal per vierkante kilometer, in 2019 en 2020. Die zullen geplaatst worden in samenspraak met de gemeenten.

Op vraag van de burger

Een installatie op vraag van de burger wordt eveneens mogelijk en is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein of geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in een omtrek van 250 meter. Tenslotte is er de installatie van extra laadpunten op drukbezochte plaatsen waar de capaciteit te laag ligt.

"Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de komende elektrificatie van de deelfietsen Villo! tonen we hiermee dat Brussel effectief de ambitie toont om een moderne en duurzame stad te zijn op vlak van mobiliteit," zegt minister Smet. Het model dat door concessiehouder PitPoint wordt geïnstalleerd kan door alle types elektrische wagens gebruikt worden. Elke laadpaal zal twee laadpunten van 11 kilowatt hebben, waardoor twee wagens op hetzelfde ogenblik kunnen opladen.

100 procent groen

De laadpaal voorziet bovendien 100 procent groene energie. "Dit is niet alleen een symbool, maar een concrete nieuwe stap naar een stad die beweegt, duurzaam is, een milieu- en energietransitie maakt, gericht is op het verbeteren van de levenskwaliteit en op alle fronten strijdt tegen klimaatverstoringen", voegt minister Fremault toe. De concessie heeft geen budgettaire impact voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De concessiehouder neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie, die afloopt in 2028. Om de laadpalen te gebruiken kunnen automobilisten zich registreren via een platform en applicatie of gewoon occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis gedurende een periode van zes uur. Wie deze regel overtreedt zal bestraft worden met een boete van 50 euro.

"Als we willen dat elektrische mobiliteit aan kracht wint, moeten we het gemakkelijker maken om deze te gebruiken. De installatie van laadpalen die toegankelijk zijn en harmonieus geïntegreerd zijn, is daarom een belangrijke stap," stelt minister-president Vervoort.

Ampe

De komst van het gewestelijk netwerk van laadpalen was al enkele maanden gekend bij de negentien Brusselse gemeenten, maar in de stad Brussel besloot toenmalig schepen Els Ampe net voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 om op eigen initiatief al een eerste, en voorlopig enige, openbare laadpaal in te huldigen aan het Atomium.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?