| Het Moeraske is een plek geworden waar heel wat zeldzame bloemen en planten groeien.

De Brusselse regering heeft een voorakkoord bereikt met de NMBS over de erfpacht van het natuurreservaat Het Moeraske dat gelegen is tussen Evere, Schaarbeek en Haren. Voor een periode van 27 jaar zou het gebied - als de partijen het akkoord ondertekenen - onder erfpacht vallen van Leefmilieu Brussel. Het idee is om zo de status van het gebied - waar heel wat bijzondere planten groeien - beter te kunnen beschermen.

Dat blijkt uit het antwoord op een mondelinge vraag van mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) over groene ruimtes in Brussel aan bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) in de commissie Leefmilieu.

Het Moeraske is namelijk sinds 1995 als natuurreservaat beschermd. Dankzij de erfpacht zal het moeilijk worden het gebied van bestemming te doen veranderen. Zo kunnen aannemers van de NMBS niet per ongeluk duizend kubieke meter zand in het natuurgebied storten, zoals gebeurde in 2007.

Het Moeraske ontstond na de aanleg van de eerste spoorweg in België, tussen Brussel en Mechelen. Hierdoor werd de loop van de Zenne en vertakkingen rechtgetrokken. In Schaarbeek en in Haren werd een station aangelegd, met ten zuiden daarvan een stormbekken. Dat gebied is nu Het Moeraske.

Hoewel de NMBS zich in 2007 niet de beste eigenaar van het gebied toonde, heeft de NMBS Het Moeraske in 1994 wel behoed tegen de verdwijning. Op dat moment is Het Moeraske bedreigd door de komst van de TGV, maar de Raad van bestuur van de NMBS gaat akkoord om de sporen op voldoende afstand van het natuurreservaat aan te leggen.

De nabijheid van de trein is een grote meerwaarde gebleken voor het natuurreservaat. Bij de aanleg van de sporen werd de bodem van de vochtige Zennevallei gesaneerd. De combinatie van vochtige en droge gebieden bleek een goede bodem voor allerlei planten en bloemen, waaronder enkele zeldzame soorten.

Naast Het Moeraske geeft Maron ook een stand van zaken over andere groene ruimtes in het Brussel Gewest. Zo zal onder andere de renovatie van de serres van Stuivenberg in Laken tegen deze zomer afgerond zijn. Ook werd de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het project Max aan de Zenne in de Noordwijk op 1 maart ingediend.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni