groendak Senaat

| Het groendak op de Senaat.

Ingenieurs VUB ontwikkelen model om droogte en wateroverlast op te vangen

EC
© BRUZZ
05/06/2020

In steden met veel asfalt en weinig groen leidt een hevige stortbui al snel tot diepe waterplassen. Ingenieurs van de VUB hebben nu berekend hoe een stad als Brussel kan inzetten op betere afwatering en wateropslag. Ze suggereren groendaken, watertanken en groene straten. Met nieuwe software willen ze gemeenten bijstaan om de juiste locaties voor die ingrepen te selecteren.

Om water af te vloeien, zijn zowel de natuurlijke waterlopen als het rioolstelsel van tel. “Overstromingen zijn een combinatie van de twee, maar in stedelijke gebieden zijn ze vaak het gevolg van een overspoeling van het rioolstelsel”, zegt professor hydrologie Ann van Griensven (VUB), de promotor van het onderzoek. “Door beter te irrigeren, komt het rioolstelsel minder onder druk te staan.”

Dus hoe beter water kan vastgehouden worden in groene ruimte in de stad, hoe minder overstromingsgevaar en hoe sterker de buffer tegen periodes van droogte. Dat kan via groendaken, regentuinen of waterdoorlatende straten, zoals klinkers met gras tussen.

Op basis van landkaarten, bodemonderzoek en topografie maakte doctoraatstudent Nahad Helmi een nieuwe software om te berekenen waar de bestaande rivierbekkens en riolen volstaan om regenwater op te vangen, en waar niet. Hij keek daarvoor naar de gebieden rond de Woluwe, de Roodebeek en de Maalbeek, in het oosten van het Brussels gewest. De koppeling van de rivieren en het rioolstelsel is wat de software zo innovatief maakt, benadrukt van Giersven.

(Lees verder onder de foto)

Roodebeek deelstroomgebied_VUB hydrologie_kaart overstromingsgebied

| Een toepassing van het WETSPA-model op het gebied rond de Roodebeek. In de zwarte, gele en rode straten suggereren de onderzoekers meer groendaken, regentanken en groene straten.

De rode, gele en zwarte gebieden zijn straten en gebieden waar weinig water wordt opgevangen en dus groter overstromingsgevaar bestaat. Daar zouden extra buffers moeten komen.

“Je zou bijvoorbeeld extra subsidies kunnen geven aan burgers die in die regio’s wonen om een groendak aan te leggen of een regentank te plaatsen”, legt van Griensven uit. “Je kan er ook meer water laten infiltreren door het asfalt weg te nemen in bepaalde straten en bijvoorbeeld klinkers te leggen in de plaats.” Ook een grasperk met een karrenspoor voor wagens, of een volledig autovrije straat die als tuin wordt heringericht, zijn opties.

Adviesbureau

Groendaken en regentanken kunnen per huis worden ingericht, maar evengoed op scholen of overheidsgebouwen, of onder pleinen. Ook regentuinen die het water langer vasthouden, worden gesuggereerd. Al die wateropslag is ook nuttig om periodes van droogte beter op te vangen.

In het huidige onderzoek doen de ingenieurs nog geen concrete aanbevelingen voor bepaalde straten of buurten. “Nu we het theoretisch model hebben ontwikkeld, willen we klanten zoeken om onze software aan te bieden”, zegt professor van Griensven. De onderzoekers willen daarvoor een eigen spin-off oprichten om gemeenten en watermaatschappijen te adviseren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , overstromingsrisico , droogte , ann van giersven

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni