| Water, een steeds schaarser goed

Geen beperkingen op waterverbruik in Brussel

SDS
© BRUZZ
10/08/2022

In 14 Waalse gemeenten wordt inwoners gevraagd hun waterverbruik te beperken, nu het waterpeil historisch laag staat. In Brussel (en Vlaanderen) loopt het zo'n vaart nog niet. Maar Vivaqua vraagt wel geen water te verspillen. Daarnaast brengt het Gewest binnen haar nieuwe waterbeheerplan voor het eerst een Droogteplan uit, dat de schadelijke gevolgen van langdurige droogtes moet helpen beperken. De plannen worden binnenkort aan een openbaar onderzoek onderworpen.

"Door de zomervakantie zijn veel bedrijven in zomerregime en veel inwoners op vakantie, dus het verbruik in Brussel is nu lager dan gemiddeld", zegt de woordvoerster van watermaatschappij Vivaqua, Saar Vanderplaetsen. "In tegenstelling tot de andere twee gewesten hebben we ook geen piekverbruik voor land- of tuinbouw."

"Bovendien hebben we nog een stevige buffer wat waterwinning betreft. We halen momenteel 80.000 kubieke meter per dag uit de Maas, en we hebben de toestemming voor 120.000 kubieke meter. Daarnaast is er nog voldoende water aanwezig in onze 26 grondwaterwinningssites."

Vanderplaetsen ziet dus geen reden om in de komende weken een beperking op het waterverbruik in te stellen, al voegt ze er wel aan toe dat Vivaqua altijd vragende partij is dat burgers geen drinkwater, dat een hele behandeling heeft moeten ondergaan, verspillen.

"Het drinkwaternet is intergeconnecteerd, dus in geval van grote nood kunnen we andere drinkwatermaatschappijen uit de brand helpen." Gaat Brussel Wallonië helpen in de komende weken? "Dat gaat u mij niet horen zeggen."

Droogteplan

Na een paar jaren van intens droge zomers besliste het Gewest in 2020 om voor het eerst een Droogteplan op te stellen, dat onderdeel moet gaan uitmaken van het nieuwe waterbeheerplan voor het gewest. Een werkgroep onder leiding van Leefmilieu Brussel stelde het plan op, met daarin experts van Vivaqua, de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB), de Haven en Brussel Preventie en Veiligheid.

Het waterbeheerplan wordt dit najaar onderworpen aan een openbaar onderzoek dat zes maanden loopt, en moet daarna nog door de regering gevalideerd worden voor het van kracht wordt.

Leefmilieu Brussel kan dus nog niet te veel uit de biecht klappen, vermits de amendementen uit het openbaar onderzoek nog moeten volgen. "Maar het plan zet zeker in op een aantal preventieve maatregelen, zoals ontharding en meer beplantingen, zodat de ondergrond meer als een spons werkt", zegt Anne-Claire Dewez, die bij de cel Water van Leefmilieu Brussel werkt op het beheer van regenwater. "De stedenbouwkundige regels rond waterbeheer bij nieuwbouw zijn in die zin aangepast."

200 waterbronnen

Naast sensibiliseringsmethodes (zoals een kleurcodesysteem en de bijbehorende drempels) en preventieve maatregelen bevat het toekomstige Droogteplan ook een aantal crisismaatregelen vanaf een bepaalde kritische drempel. "Dat gaat dan inderdaad over het beperken van het watergebruik. Mocht het plan nu al actief zijn, zouden we die drempel nog niet gepasseerd zijn, vermits de Waalse ondergrond de afgelopen winter voldoende grondwater heeft vastgehouden."

Een derde luik binnen het Droogteplan worden de bescherming van bestaande waterbronnen, en de identificatie van nieuwe bronnen. Zo vond Coördinatie Zenne intussen al tweehonderd waterbronnen, laat coördinator Tim Van Cauwenberghe weten aan BRUZZ, in plaats van de 21 die Leefmilieu Brussel tot twee jaar geleden kende. De database met al die informatie zal gelinkt worden aan bestaand kaartmateriaal van Leefmilieu Brussel.

"In het waterbeheerplan zoals het nu voorligt, worden de bronnen echt geïdentificeerd. Het gaat de goede richting uit. De volgende fase is voor mij nu natte natuur te creëren rond bepaalde van die bronnen, en zo veel mogelijk beekjes te voeden."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni