De hoofdzetel van Vivaqua, nabij Brussel-Centraal

| De hoofdzetel van Vivaqua, nabij station Brussel-Centraal.

Schuldenberg Vivaqua zwelt aan tot 1,17 miljard euro

Emmanuel Vanbrussel
21/06/2024

Het gaat van kwaad naar erger met de financiën van Vivaqua: de schuldenberg blijft groeien en de rentelasten duwen de Brusselse watermaatschappij diep in de rode cijfers. Toch ontvangen nog steeds niet alle Brusselaars hun waterfactuur op tijd.

Watermaatschappij Vivaqua, een coöperatieve vennootschap van de negentien Brusselse gemeenten, kampt al sinds 2019 met een schuldenberg van meer dan 1 miljard euro. Volgens de zopas gepubliceerde jaarcijfers stond de teller van de schuld eind 2023 op 1,17 miljard euro. Dat komt neer op een stijging met 19 procent op vijf jaar tijd.

De rentelasten wegen op het jaarresultaat. De pure bedrijfsactiviteiten maken winst, maar door de zowat 29 miljoen euro aan rentelasten in 2023 eindigt Vivaqua het boekjaar met een jaarverlies van 16,5 miljoen euro.

Beterschap is er niet in zicht. "De rentelasten zijn de voorbije twee jaar gevoelig gestegen en zullen nog aanzienlijk groeien in 2024," schrijft Vivaqua in de toelichting. Dat heeft te maken met leningen die sinds juni 2022 aangegaan zijn aan hoge rentevoeten.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Laurence Bovy, de topvrouw van Vivaqua van PS-signatuur, smeekte eerder dit jaar nog om steun vanuit het Brussels Gewest, maar dat zit zelf in slechte papieren.

Door de financiële problemen liggen noodzakelijke rioleringswerken stil. Het waterbedrijf beheert 3.000 km aan drinkwaterleidingen en 2.000 km aan riolen in Brussel.

Niet-verstuurde facturen

Vivaqua ondervond de afgelopen jaren ernstige IT-problemen, een gevolg van een wijziging in het factureringssysteem eind 2021. Duizenden gezinnen en bedrijven ontvingen maandenlang geen of incorrecte facturen. Het callcenter werd zelfs zo overbelast dat klanten weken moesten wachten op een reactie.

Die problemen zijn nog altijd niet volledig van de baan. Het waterbedrijf spreekt van "een geleidelijke oplossing" waarbij "snelle vorderingen worden gemaakt," zowel wat betreft het uitsturen van facturen als in het callcenter. Toch zijn er nog steeds zijn Brusselaars die geen waterfactuur in de bus krijgen.

"Eind december 2023 had meer dan 95 procent van de gebruikers een normaal factureringsritme teruggevonden, zowel voor hun voorschotten als voor hun jaarlijkse afrekening," zegt het bedrijf. Dat maakte het mogelijk om vorig jaar de niet-geïnde facturen van 2022 deels terug te winnen, maar het was dus niet voldoende om rode cijfers te vermijden en de schuld te doen dalen.

Wanbetalers

Facturen uitsturen is een zaak, ze ook innen een andere, benadrukt Vivaqua nog. "De belangrijkste onzekerheid voor het bedrijf voor de komende jaren ligt in de oninbare vorderingen als gevolg van faillissementen van bedrijven of de verarming van Brusselse huishoudens," schrijft het waterbedrijf.

Vivaqua zegt dat waterarmoede - de situatie waarbij een gezin de waterfactuur niet kan betalen - één op de vier Brusselse huishoudens treft, tegenover maar één op de tien in Vlaanderen. Het waterbedrijf wijst er ook nog op dat het de watertoevoer naar gezinnen niet mag afsluiten bij niet-betaling, omwille van wettelijke beschermingsmechanismen.

Ook veel bedrijven zijn wanbetalers. "Veel kmo's, met een oververtegenwoordiging van de horecasector, zijn zeer sterk getroffen door de coronacrisis en de energiekwesties van de afgelopen vier jaar."

"De geleidelijke hervatting van de volledige inningscyclus wordt de grootste uitdaging voor 2024," zo besluit het waterbedrijf over het lopende jaar.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni