Waterstand Brusselse waterlopen flink gedaald

Sara De Sloover
© BRUZZ
04/08/2022
Updated: 04/08/2022 17.15u

De waterstand in de Brusselse waterlopen is door de droogte van de afgelopen maanden flink gedaald, maar geen enkele beek of rivier staat droog. En ook al kreeg de Brusselse drinkwatermaatschappij Vivaqua intussen beperkingen opgelegd bij het halen van water uit de Maas, de drinkwatervoorziening is nog niet in gevaar.

In alle zeven Brusselse waterlopen - de Neerpedebeek, de Geleytsbeek, de Molenbeek, de Broekbeek, de Hollebeek, de Woluwe en de Zenne - en het kanaal is het waterniveau de afgelopen weken gedaald, zegt Benjamin Thiébaux, projectverantwoordelijke bij Leefmilieu Brussel en buiten vakantietijd verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de Zenne.

Maar geen enkele waterloop staat kurkdroog, zegt Thiébaux, een fenomeen waardoor alle leven in de beek zou afsterven. "Door de hitte daalt het zuurstofniveau in het water, en dat alleen al kan dodelijk zijn voor vissen in de waterloop. Ook bij vervuiling kan dat trouwens, als riolen bij hevige regenval overlopen in de waterlopen. We monitoren of er problemen zijn, maar tot nog toe is dat nu niet het geval."

Meest getroffen voorlopig is de Molenbeek, die in Jette door het Koning Boudewijnpark vloeit. "Het waterniveau is er met 80 procent of zo gedaald, 10 à 15 centimeter. Kleine stromen als de Molenbeek of de Woluwe zijn natuurlijk gevoeliger voor droogte dan de Zenne, die maar met iets van een 10 à 15 procent minder water kampt."

Dat de waterstanden zo dalen gebeurt niet elk jaar, zegt Thiébaux, maar wel regelmatig. "En de laatste jaren nog wat vaker, door de klimaatopwarming. Daarom werkt onze dienst aan de veerkracht van die waterlopen: we voorzien diepere stukken of delen met meer schaduw door omliggende begroeiiing, waar vissen zich tijdens hittegolven kunnen verschuilen."

Striktere quota voor de Maas

De Brusselse drinkwatervoorziening komt voorlopig nog niet in het gedrang, meldt maatschappij Vivaqua. "We mogen sinds een paar dagen wel minder water uit de Maas winnen om in drinkwater om te zetten: in plaats van 240.000 m3/dag mogen we nu nog maar 120.000 m3/dag uit de rivier putten", zegt woordvoerster Saar Vanderplaetsen. "Maar de beperking heeft geen impact op de drinkwaterwinning, want wij halen maar 90.000 m3/dag uit de rivier."

De rest van het benodigde water voor Brussel haalt Vivaqua uit 26 grondwatersites, waar de reserves na de natte zomer van afgelopen jaar en de goede afgelopen winter volledig aangevuld zijn en op een goed peil staan. "Vrijwel alle sites bevinden zich in Wallonië, de grootste ligt in Modave. Slechts 1 procent van het Brusselse drinkwater komt ook echt uit het gewest, uit grondwaterreserves onder het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud."

"Er is dus geen reden tot paniek of ongerustheid, maar op de middellange termijn kijken we wel uit naar alternatieve waterbronnen."

In BRUZZ 24 praten we er over met Bernard Van Nuffel (Ecolo), schepen in Jette voor Energie, Klimaat en Waterbeleid én voorzitter van Vivaqua, het bedrijf dat zorgt voor het drinkwater in het Brussels Gewest (zie video boven het artikel).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , Samenleving , water , drinkwater , vivaqua , Leefmilieu Brussel , waterlopen , kanaal , kanaal Brussel-Schelde , kanaal Brussel-Willebroek , Kanaal van Brussel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni