Brussels minister van Klimaat Alain Maron (Ecolo), voorzitter van de Nationale Klimaatconferentie, stuurt het dossier van het Belgisch klimaatbeleid naar het Overlegcomité. (archiefbeeld)

Maron stuurt Belgische klimaatplannen naar Overlegcomité

© Belga
23/10/2023

Brussels minister van Klimaat Alain Maron (Ecolo), sinds 1 januari voorzitter van de Nationale Klimaatconferentie, stuurt de Belgische energie- en klimaatplannen naar het Overlegcomité. Hij doet dat om "vooruitgang te boeken" in het dossier, zo schrijft hij maandag in een mededeling. Volgens hem zijn de Vlaamse klimaatambities onvoldoende, waardoor eerder werd besloten de plannen niet voor te leggen aan de EU.

Maandag kwamen de verschillende Belgische ministers van Klimaat en Energie samen om het dossier te bespreken. Minister Maron stelde daar vast dat "ondanks het harde werk van de laatste maanden, de ambities van het Vlaams Gewest nog steeds ontoereikend zijn om het hoofd te bieden aan de klimaatuitdagingen en om te voldoen aan de doelstellingen die de Europese Commissie voor België heeft vastgelegd."

Vlaanderen "weigert om de doelstelling van -47 procent broeikasgassen te bereiken en wil de accijnzen en energiebelasting regionaliseren, wat de onderhandelingen tussen de verschillende entiteiten uiterst complex maakt," schrijft Maron in zijn mededeling. Maandag herhaalde "Vlaanderen zijn principieel bezwaar tegen het behalen van de doelstelling van -47 procent, die nochtans bindend is", aldus Maron.

Klimaatplan niet naar Europese Commissie

Maron, die sinds 1 januari de Nationale Klimaatconferentie voorzit, stelde in juli vast dat het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) niet voldeed aan de bindende doelstellingen van de Europese Commissie, omdat de Vlaamse ambities te laag waren en de maatregelen te zwak. Toen is beslist om het Belgische ontwerp van het plan niet voor te leggen aan de EU.

Er werd toen voorgesteld om de besprekingen over de evenwichtige verdeling van de bindende doelstellingen en inkomsten uit de emissiehandel met de verschillende entiteiten voort te zetten, de zogenaamde onderhandelingen in het kader van het spreiden van de lasten.

Omdat er maandag nog geen vooruitgang geboekt werd, stuurt Maron het dossier nu door naar het Overlegcomité in de hoop vooruitgang in de richting van een akkoord te kunnen boeken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni