| Beelden van het zwemexperiment in de vijver van Neerpede vorige zomer.

Neerpede krijgt zwemvijver, stadslandbouw en sport- en fietsinfrastructuur

YH
21/01/2021

De Brusselse regering heeft het operationeel plan voor het Neerpede-gebied goedgekeurd. In het groene gebied in Anderlecht wordt onder meer de aanleg van de eerste Brusselse zwemvijver en de oprichting van natuurreservaten voorzien.

Het Neerpede-gebied strekt zich uit over 400 hectare en ligt op het grondgebied van Anderlecht, tussen de Brusselse ring en de provincie Vlaams-Brabant. Concreet voorziet het plan van de Brusselse regering in de aanleg van natuurreservaten, wandel- en fietsroutes, een zwemvijver, sportinfrastructuur onder de ring en een avonturenterrein op de grote heuvel.

Om de verschillende doelstellingen rond biodiversiteit, stadslandbouw en recreatie te bereiken zullen een aantal werken uitgevoerd moeten worden. Zo zal de regering opdracht geven om de Neerpedevijvers en –beek te saneren. De regering zal ook inzetten op natuurbeheer van de nieuwe natuurreservaten.

“Het plan combineert op harmonieuze wijze het behoud van de biodiversiteit, de ontwikkeling van de stadslandbouw en de inrichting van recreatiegebieden om de Brusselaars wandel- en ontspanningsruimten, koelte-eilanden en allerlei recreatieve activiteiten aan te bieden,” verklaart minister van Leefmilieu Alain Maron in een persbericht.

vijver Neerpede

Het Neerpedegebied ligt net over de Ring in Anderlecht.

“Naast de landschapsinrichtingen zullen er verschillende educatieve projecten worden uitgevoerd, met name rond voeding. Ik heb Leefmilieu Brussel opdracht gegeven om de operationalisering van dit sleutelproject voor het Gewest al in 2021 aan te vatten.”

Rond De Ketelhoeve komt er een testgebied voor agro-ecologie, oftewel landbouw waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen en diensten, zonder deze te beschadigen. Geluidsschermen langs de ring moeten het gebied dan weer beschermen tegen geluidsoverlast.

Gewest en gemeente slaan de handen in elkaar

Minister-president Rudi Vervoort (PS), bevoegd voor ruimtelijke ordening reageert tevreden. “Dit plan zal het mogelijk om de ambities van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling voor dit gebied de komende jaren waar te maken. Dit is het resultaat van een collectieve inspanning van de bevoegde gewestelijke instanties en de gemeente Anderlecht. Het weerspiegelt andermaal het engagement van de regering om de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren,” verklaart Vervoort in een gezamenlijk communiqué.

Het plan weerspiegelt andermaal het engagement van de regering om de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren

Rudi Vervoort (PS), Brussels minister-president

18 december 2020: Brussels minister-president Rudi Vervoort op de persconferentie na een bijeenkomst van het overlegcomité waar nieuwe coronamaatergelen besproken werden

Ook Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps (PS) is tevreden met de investeringen in zijn grondgebied. “Dankzij dit operationele plan hebben we nu een echte toekomstvisie voor de wijk,” reageert Cumps. “Onze prioritaire doelstelling is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen te profiteren van de geweldige troeven van Neerpede, door de toegankelijkheid van dit natuurgebied te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor het noodzakelijke behoud en de opwaardering van het natuurlijke en landschappelijke erfgoed van dit gebied, dat vrij uniek is in het Brusselse gewest.”

Er worden twee nieuwe rechtstreekse fietsverbindingen gecreëerd tussen het westen van Brussel en Vlaams-Brabant

Elke Van den Brandt (Groen), Brussels minister van Mobiliteit

Elke Van den Brandt (Groen), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is blij met de geplande fietsinfrastructuur. “Er worden twee nieuwe rechtstreekse fietsverbindingen gecreëerd tussen het westen van Brussel en Vlaams-Brabant,” zegt ze.

Het plan zal nu in de praktijk gebracht worden onder leiding van Leefmilieu Brussel en de gemeente Anderlecht. De uitvoering wordt over verschillende jaren gespreid en vereist de betrokkenheid van verschillende gewestelijke operatoren, plaatselijke besturen, verenigingen en inwoners.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht, Milieu, operationeel plan neerpede, neerpedevijvers, Alain Maron, Elke Van den Brandt, Rudi Vervoort, Fabrice Cumps, stadslandbouw, natuurgebied, Leefmilieu Brussel, brusselse buitenring

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni