Nieuwe aankoopcentrale moet wagenpark Brusselse openbare besturen helpen vergroenen

Een elektrisch voertuig van Sibelga

Vanaf 2025 mogen openbare besturen in Brussel alleen nog elektrische voertuigen aanschaffen. Om die transitie te begeleiden heeft Sibelga in opdracht van de Brusselse regering de nieuwe aankoopcentrale MobiClick opgericht. "We bieden de Brusselse openbare besturen de mogelijkheid om een voorbeeldrol te vervullen", aldus minister Maron.

Tegen 2030 mogen er in Brussel geen dieselvoertuigen meer rondrijden. Benzine-, lpg- en cng-voertuigen worden vanaf 2035 verboden. In de aanloop naar die transitie zullen de Brusselse openbare besturen het goede voorbeeld moeten tonen. De Brusselse regering heeft daarover een besluit herzien. Het besluit legt de eisen vast op het vlak van milieuprestaties waarmee in het Brussels gewest de gewestelijke en lokale openbare besturen rekening moeten houden wanneer zij voertuigen aankopen of leasen.

Vanaf 2025 mogen alle voertuigen, dienstvoertuigen en MIVB-bussen geen CO2 meer uitstoten. Tot dan gelden drempelwaarden voor de aankoop van nieuwe, emissievrije voertuigen en dienstvoertuigen. Voor gewestelijke besturen gaat het om 65 procent, voor lokale instellingen moeten vijf op de tien nieuwe voertuigen emmissievrij zijn. De uitzondering die voorzien was voor representatievoertuigen van de ministers wat diesel betreft, wordt afgeschaft.

MobiClick

Om de transitie naar minder vervuilende voertuigen te faciliteren, kreeg Sibelga van de Brusselse regering de opdracht om een aankoopcentrale op te zetten. Die heet MobiClick. Brusselse besturen kunnen er aankloppen voor de aankoop van nieuwe, elektrische voertuigen, maar ook voor de aankoop en het beheer van laadpalen. Het moet de vergroening van het openbare wagenpark vooral vereenvoudigen en versnellen.

De aankoopcentrale zou ook schaalvoordelen opleveren, waardoor de aankoop van nieuwe voertuigen goedkoper moet worden. "Via dat programma kunnen de openbare besturen ook de kosten voor het beheer van de openbare voertuigenvloot verlagen en dat komt alle Brusselse klanten ten goede", zegt algemeen directeur van Sibelga.

Maron: 'Belangrijke stap'

"Dankzij MobiClick bieden wij aan de Brusselse openbare besturen de mogelijkheid om een voorbeeldrol te vervullen en tegelijk te besparen. Het is een belangrijke stap in de richting van een properder wagenpark", aldus minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron (Ecolo).

Volgens de Brusselse regering was in 2021 één op de vier voertuigen aangekocht door de openbare besturen een elektrisch voertuig. 44 Brusselse openbare besturen werken al met MobiClick. Het gaat zowel om gewestelijke instellingen als gemeenten, OCMW's en intercommunales.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?